TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
İMAR PLANI KORUMUYOR TAHRİP EDİYOR

Bizler, öncelikle Polonezköy İmar Planlarına yönelik bilimsel ve teknik gerekçelerini ortaya koyarak sunduğumuz itirazlarımızın telafisi mümkün olmayan bir yapılaşma süreci gerçekleşmeden dikkate alınmasını talep ediyor, bununla birlikte ormanlarımızı, evlerimizi, meydanlarımızı, derelerimizi, parklarımızı, meydanlarımızı, kültürel değerlerimizi, tüm doğal ve kamusal varlıklarımızı; kısacası hayatımızı pazarlamaya çalışanlara karşı mücadelemizi büyüteceğimizi tekrar belirtiyoruz.

Istanbul Şube 24.01.2014 (Son Güncelleme: 24.01.2014 15:13:28)

Bugün burada, hemen her gün bir yenisini duyduğumuz, imar ve rant elde etme aşkıyla yaşam alanlarımızı tektipleştiren, betonlaştıran, değersizleştiren ve giderek nefes almamamızı dahi zorlaştıran bir karara daha itirazımızı sunuyoruz.

Kamuoyunda da gündeme geldiği üzere; İstanbul, Beykoz İlçesi, Polonezköy Köy Yerleşik Alanına ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli  Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın onayı ile askıya çıkarıldı.

İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 1995 ve 1996 yılındaki kararlarıyla "doğal sit alanı" statüsüne alınmış olan Polonezköy Tabiat Parkı, zengin doğal dokusu, peyzaj değerleri, tarihsel ve kültürel kimliği, özgün kırsal yerleşme karakteri bakımından evrensel bir değer ve ortak mirasımızdır. İstanbul‘un doğal bitki türlerinin hemen tamamını bünyesinde barındıran, orman alanları ile çevrili ve bugüne kadar İstanbul‘un metropoliten gelişme baskısından kendisini korumayı başarabilmiş bu bölge için hazırlanan imar planları, "koruma amaçlı" olmaktan uzak ve kısaca bahsettiğimiz yörenin tüm özgün değerlerini tahrip edecek bir sürecin fitilini ateşleyici niteliktedir. Temel itibariyle Polonezköy‘ün özgün doğal ve kültürel yaşamına, kırsal yerleşim özelliklerine uygun olmayacak şekilde bölgeyi turizm ve konut amaçlı yapılaşmaya açan, ilave imar artışları sağlayan bu imar planları, geri dönülemeyecek tahribatlar oluşmadan derhal durdurulmalı, bu eşsiz yerleşim, Polonezköylülerin gündelik yaşam ihtiyaçlarını da karşılayabilecek nitelikte korunmalıdır.

Bizler açıkça görüyoruz ki, bu planlar da İstanbul‘un kuzeyinde kalan son orman alanlarına, tarım alanlarına, su havzalarına, kırsal karakterli yerleşimlerine gözünü diken projelerin bir parçasıdır. 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul, Yeni Şehir gibi kente ve halka hiçbir yararı olmayan emlak odaklı, bu çılgın ve vahşi projelerle; sadece insanın değil ormanların, ağaçların, hayvanların, börtü böceğin yaşam hakkı ortadan kaldırılmaktadır. Tüm bu projeler ile birlikte öncelikle yerel halk, orada yüzyıllardan beri yaşayan diğer canlılar ile birlikte yerinden edilmekte, ortak kamusal alanlarımız İstanbullulara kapatılmaktadır. Çok küçük bir kesimin para kazanması için İstanbul, geçmişi ve geleceği ile kaybetmektedir.

Bizler, öncelikle Polonezköy İmar Planlarına yönelik bilimsel ve teknik gerekçelerini ortaya koyarak sunduğumuz itirazlarımızın telafisi mümkün olmayan bir yapılaşma süreci gerçekleşmeden dikkate alınmasını talep ediyor, bununla birlikte ormanlarımızı, evlerimizi, meydanlarımızı, derelerimizi, parklarımızı, meydanlarımızı, kültürel değerlerimizi, tüm doğal ve kamusal varlıklarımızı; kısacası hayatımızı pazarlamaya çalışanlara karşı mücadelemizi büyüteceğimizi tekrar belirtiyoruz.

Saygılarımızla,

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası, İstanbul Şubesi

ÇEKÜL, Çevre ve Kültür Değerlerini koruma ve Tanıtma Vakfı

Kuzey Ormanları Savunması

Politeknik

TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

 

 

 

   

 

 

Okunma Sayısı: 301
Fotoğraf Galerisi