TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
KATILIMLI ULUSAL BİYOSİDAL KONGRESİ

T.C Sağlık Bakanlığı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğinde, 19 – 22 Mart 2014 tarihlerinde “ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL BİYOSİDAL KONGRESİ” düzenlenecektir.

Genel Merkez 22.01.2014 (Son Güncelleme: 23.01.2014 12:00:51)

 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliğinde, 19 - 22 Mart 2014 tarihlerinde Antalya‘da "ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL BİYOSİDAL KONGRESİ" düzenlenecektir.

Halkın sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı anayasamızın 56‘ncı maddesi ile güvence altına alınmıştır. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek devletin ve vatandaşın görevidir. Beşeri hijyeni ile ilgili olanlarından insektisitlere; kişisel ve umumi alanlarda kullanılanlarından içme suyu dezenfektanlarına; veteriner hijyeni ile ilgili olanlarından kutu içi koruyuculara kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alan biyosidal ürünler, temelde insanı, ürünleri ve faaliyet alanlarını, hayvanları ve çevreyi zararlıların olumsuz etkilerinden koruma amacıyla kullanılmaktadırlar.

Avrupa Birliği‘nde biyosidal ürünlerin piyasaya arzı, piyasada bulundurulması ve kullanımını düzenleme süreci 1998/8/EC sayılı ve kısaca Biyosidal Ürünler Direktifi olarak adlandırılan yönetmelik ile başlamış, 528/2012/EU sayılı ve kısaca Biyosidal Ürünler Regülasyonu olarak adlandırılan tüzük ile devam etmektedir. Biyosidal ürünlerin piyasaya arzı, piyasada bulundurulması ve kullanımını düzenlerken amacı insanların ve hayvanlarının sağlığını ve çevreyi korumak olan ihtiyat prensibi daima göz önünde bulundurulmaktadır.

Kongre ile ilgili tüm gelişmeleri ve programla ilgili detaylı bilgileri internet yolu ile www.biyosidal2014.org adresinden de elde edebilirsiniz 

 

Okunma Sayısı: 316