TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
POLEMİK (HABERTÜRK GAZETESİ)

İstanbul`a yapılacak olan 3. havalimanı için `savaş hali kamulaştırması` doğru mu?

Genel Merkez 20.01.2014 (Son Güncelleme: 20.01.2014 11:07:55)

HAVALİMANI KAMULAŞTIRMASI ‘YURT SAVUNMASI NA GİRER Mİ?

İSTANBUL‘a yapılacak olan 3. havalimanının proje kapsamına giren araziler, ‘savaşta yurt savunması" gerekçesiyle kamulaştırıldı. Kamulaştırılan araziler içerisinde ormanlık araziler ve boşaltılacak köyler var. Resmi Gazete‘de önceki gün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 6 bin 172 hektarı orman alanı olmak üzere 7 bin 650 hektar alan kamulaştırıldı. Kamulaştırma kararının ‘milli müdafaa‘ kapsamında, ‘yurt savunması ihtiyacı‘ hükmüne dayanılarak alınması dikkat çekti. Uzmanlar, 3. havalimanı kamulaştırmasının ‘yurt savunması‘ yani acil durum gibi değerlendirilerek yapılmasını yorumladı.

Türk Müh.ve Mimar Odası Birliği Gen. Bşk. Eyüp MUHÇU:

BU yasa; afet ve milli güvenliğin gerektiği hallerde başvurulan bir yöntemdir. Amaç süreci hızlandırmak ve bir an önce can ve mal güvenliğiyle ilgili emniyet tedbirlerini almaktır. Ne yazık ki yasa kentsel dönüşüm amacıyla kullanılmakta. Bu yasanın kullanımı şu anda hukuka ve Anayasa‘ya açıkça aykırı. 2 dava açılabilir. Kamulaştırmanın amaçlara uygun olmadığı, çevrede yaşayanlara zarar verdiği nedeniyle iptali istenebilir. Bir de kamulaştırmada maddi kayba uğrayan yurttaşlar bedel yükseltilmesi davası açabilir. 3. havalimanındaki kamulaştırmaların milli güvenlikle ve acil kamulaştırmayla ilgisi yok.

Askeri Yargıtay Onursal Üyesi Ali Fahir KAYACAN:

HER ne kadar ilk bakışta "Harp hali söz konusu değilken nereden çıktı bu?" diye düşünülse de yasayı iyi incelemek gerekir. Havalimanları sivil de olsa savaş halinde gerektiğinde askeri harp için uçaklara tahsis edilebilir. Bir ülkede harp durumu halinde ilk olarak hedef askeri tesisler olur. Askeri havalimanının kullanılamaz hale gelmesi durumunda uçakların inebileceği yeni bir yere ihtiyaç vardır ki bu durumda sivil havalimanları ya da geniş yollar devreye girer. Bu yönüyle alınan kararla ‘savaşta yurt savunması‘ arasında bir bağ kurulabilir.

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran BOZOGLU:

OLAĞAN kamulaştırma sürecinden kaçınılıyor. Acele kamulaştırma kararları, Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Kanunu kapsamında alınabilmekte. Yani savaş hallerinde. 3. havalimanı, Kanal İstanbul gibi projelerle, mevcut su kaynakları yok edilecek. İstanbul‘u ve ülkemizi daha ciddi su krizlerine sürükleyecek bir proje için acele biçimde, hukuki süreçler devam ederken kamulaştırma kararı alınması oldukça manidar.

Avukat Ercan TUNA:

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu‘nun 27. maddesi, yalnızca ‘yurt savunması ihtiyacına‘ dayanarak değil ‘Bakanlar Kurulu‘nca karar alınacak hallerde‘ de ‘Acele Kamulaştırma‘ yapılabileceğini düzenler. Burada amaç, kamulaştırma öncesi uygulanması zorunlu olan ‘Satın Alma Usulü‘nün uygulanmasından kaçınmak ve kamulaştırmanın kısa sürede yapılmasıdır. Mülkiyet hakkının sınırlandırılması niteliğinde olan bu karar, teknik anlamda eksiktir. Taşınmazları ‘acele kamulaştıran‘ vatandaşlarımızın süreci iyi takibi gerekir."

Okunma Sayısı: 187
Fotoğraf Galerisi