TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ODASIZ BAKAN KALMASIN (VATAN GAZETESİ)

TMMOB`a bağlı tüm odalar ilgili bir bakanlığa bağlanıyor. Kararname taslağına göre odaların idari ve mali denetimini bakanlıklar yapacak.

Genel Merkez 18.12.2013 (Son Güncelleme: 18.12.2013 09:55:09)

1980 darbesinin ardından askeri yönetimin getirdiği yasa hükmü, 30 yıl sonra yürürlüğe sokularak, TMMOB bağlı meslek odaları bakanlıkların idari ve mali denetimine bağlanıyor. Özelleştirme ve büyük yatırım projelerine açtıkları davalar ile Gezi Parkı olaylarındaki tutumları nedeniyle hükümetin eleştiri oklarına hedef olan TMMOB‘a ait meslek odalarının her biri bir bakanlığın denetimine giriyor. Böylece bir Anayasal kurum olarak meslek odalarının özerkliği ve bağımsızlığı ortadan kalkıyor. Odalar paylaştırıldı. Konuyla ilgili hazırlanan kararname taslağı Başbakanlığa gönderildi. Söz konusu kararnamede, Çevre Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, İç Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Makina Mühendisleri, Mimarlar, Peyzaj Mimarları ile Şehir Plancıları Odası olmak üzere 11 oda Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar‘a bağlanıyor. Bu odaların idari ve mali denetimleri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak. Öte yandan TMMOB‘a bağlı 12 oda da diğer bakanlıklar arasında paylaştırıldı. Kararname taslağına göre kalan 12 odanın idari-mali denetimini yapacak bakanlıklar şöyle belirlendi: Bilgisayar mühendisleri, Fizik Mühendisleri, Kimya Mühendisleri ile Tekstil Mühendisleri odası Bakan Nihat Ergün‘e bağlı olacak. Bu odaların idari ve mali denetimleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlandı. Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri ile Gemi Mühendisleri Odası, Bakan Binali Yıldırım‘ın sorumluluğunda. Bu odaların idari ve mali denetimi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı‘nın sorumluluğuna verildi. Yine TMMOB‘ye bağlı Gıda Mühendisleri ile Ziraat Mühendisleri Odası da Mehdi Eker‘in sorumluluğunda olacak. Bu odaların mali ve idari sorumluluğu Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘na veriliyor. Maden Mühendisleri, Metalürji Mühendisleri ile Petrol Mühendisleri Odaları da Enerji Bakanı Taner Yıldız‘a bırakıldı. Söz konusu odaların idari ve mali denetimini Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yapacak. Meteoroloji Mühendisleri Odası da Orman ve Su İşleri Bakanlığı‘nın idari ve mali denetimine giriyor. Orman Mühendisleri Odası da zaten Kasım ayında Orman Bakanlığı‘nın idari ve mali denetimine girmişti.

Kararname taslağı hazır

TMMOB ve bağlı odalarla ilgili atılan bu adım 12 Eylül askeri darbesinin ardından göreve gelen Bülend Ulusu hükümeti tarafından çıkartılan bir Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) dayandırılıyor. Ancak o dönemden bu yana hiç kullanılmayan maddeyle ilgili hiçbir Bakanlar kurulu kararı hazırlanmamıştı.

Amaç TMMOB‘yi işlevsizleştirmek

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, gelişmeyi VATAN‘a şöyle değerlendirdi: "1983‘te darbe döneminde çıkarılan KHK‘yle odalar üzerinde bakanlıkların vesayeti aradan geçen 30 yıl boyunca hiçbir hükümet tarafından kullanılmamıştı. Hükümet şimdi bu vesayeti odalarımıza uygulamak istiyor. Mali denetimimiz Genel Kurullarda seçilen Denetleme Kurullarınca yapılıyor. TMMOB ve odalarının mali denetimi de idari denetimi de 30 yıldır yapılıyor. TMMOB ve bağlı odaların her tür kararı yargıya açıktır. TMMOB ve bağlı odalarının Yönetim Kurulu kararları ve uygulamaları üyenin denetimine her zaman açıktır. Bu tamamen bizden duydukları rahatsızlıkları gidermeye yönelik uzun süredir ilmek ilmek dokudukları bir karar. Hükümet, TMMOB‘yi ve bağlı odalarını işlevsizleştirmek istiyor.

Okunma Sayısı: 273
Fotoğraf Galerisi