TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
KONUKSEVER MAHALLESİNE YAPILMASI PLANLANAN AVM HAKKINDA ROPÖRTAJIMIZ
Antalya Şube 04.12.2013 (Son Güncelleme: 22.03.2014 15:43:20)

Antalya Gazetesi Muhabiri Kubilay ELDEMİRCİ‘ nin, Şube Başkanımız Lokman ATASOY‘la gerçekleşen AVM ler hakkındaki röportaj yayınlanmıştır.

Röportajda Oda olarak AVM‘ler ve Konuksever Mahallesinde yapılması planlanan AVM ile ilgili açıklamalarımız:

Sayılarla AVM gerçeği
Ülkemiz 2014 yılında tamamlanacak Alışveriş Merkezi projeleriyle yaklaşık 400 AVM‘ye ulaşacaktır. Sayı bakımından dünya sıralamasında 5. sırada yer almaktayız. Son 10 yıla göre 5 kat artış olmuştur. Sayının neredeyse yarısı İstanbul, Ankara ve İzmir‘dedir. Ayrıca son 7 yılda gereken beklentiyi karşılamaması nedeniyle kapatılan AVM sayısı 41‘dir. Bunların bir bölümü hastane veya dershaneye dönüştürülmüştür.

Durum böyleyken bu kadar AVM‘ ye ihtiyacımız olup olmadığının gözden geçirilerek sorgulanması gerekmektedir.

AVM‘ler halkın temel ihtiyacı mıdır?
Antalya‘da şu ana kadar 18 AVM şehir merkezinde yapılmış olup çoğunluğu da aynı bölgelerde yer almaktadır. Kentsel dokuyu bozan ve perakendeci küçük esnafın varlığını tehdit eden AVM‘lerin Batı ülkelerindeki gibi kent dışında yapılmasına yönelik yasal düzenleme 15 yıldır gündemde olmasına rağmen gerçekleştirilemedi.

Konuksever Mahallesindeki boş alan, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından park alanını da kapsayacak şekilde ticari alan olarak AVM yapılmasına onay verilmesi kabul edilemez. Konunun Meclise tekrar geri gönderilmesi ve halkın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekmektedir. Oraya yapılacak en son yapı AVM‘dir çünkü o noktanın hemen 1 km yakınında Real AVM ve 1,5 km uzaklığında da Mark Antalya AVM yer almaktadır. Yapılacak 150000 m2 kapalı alan AVM‘nin halkın temel ihtiyacı değildir. Asıl ihtiyaç; yeşil alanlar, park yerleri, kent meydanları, kısacası şehrin betonlaşmasına karşın nefes alabileceği alanlardır.

AVM‘ler ve ÇED 
AVM ‘ler; 3 Ekim 2013 tarihli ÇED yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile EK-1 "Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler" listesinde yer alarak 48. Maddede, 50.000 m2 ve üzeri kapalı inşaat alanına sahip olanların ÇED‘e tabi olduğu belirtilmiştir. EK-2‘de "Seçme eleme kriterleri uygulanacak projeler listesi" nin 4. Maddesinde 10.000 - 50.000 m2 ve üzeri kapalı inşaat alanı olanlar yer almıştır.Durum böyle iken Konuksever‘e yapılacak olan AVM‘nin ÇED Raporu hazırlaması gerekmektedir. 

Esasında kentin ilk AVM‘sinin 2000 yılında Konyaaltı‘nda yapılması planlandığında, Sit alanı olan Olbia Antik Kenti üzerinde olması, yeraltı su kaynakları üzerine yapılacak olması, halkın park alanı olarak belirlenen yer olması ve şehir merkezi olması nedeniyle birçok kesim karşı çıkmıştı. Ancak bu sınavı geçemedik, şayet başarılı olabilseydik devamı bu kadar çabuk ve kolay gelmezdi. Eğer o zaman ÇED zorunluluğu olsaydı az önceki nedenlerden dolayı oraya AVM yapılamazdı.

AVM‘lerin çevre baskısı
Bir AVM de araç yıkama istasyonları, yeme içme üniteleri, kuru temizleme, market ve birçok mağazadan oluşmakta. Tehlikeli atıklar, atıksular, organize ve ambalaj atıkları üretilmekte, ısıtma ve soğutma nedeniyle ciddi anlamda enerji tüketilmektedir.

Kentlerin en merkezi yerlerine yerleştirilerek, halkın ortak kullanım alanı olan ve nefes almasını sağlayan yeşil alanları ve meydanları yok etmektedirler. Yapılacak AVM, çok katlı yapılaşmaya neden olacak, trafik yükünü artıracaktır. Devamında görüntü ve hava kirliliğine neden olacaktır.

AVM‘ler; insanları tüketime yönlendirmekte ihtiyacımız olanından fazlasını almamıza teşvik edecek stratejiler geliştirmektedirler. Tüketici bir toplum haline dönüşmemizde AVM‘lerin rolü büyüktür.

Atık yönetiminde "4 R" dediğimiz 4 temel kaide vardır: "Reduce- Kaynakta azaltmak, Reuse-Tekrar Kullanım, Recycle - geri dönüşüm, Recover - geri kazanım". Dolayısıyla AVM‘ler, bu 4 temel ilkenin en başında yer alan "azaltma" kaidesine tamamen zıttır. Üstelik ürünlerin su ve karbon ayak izini hesapladığımız, tüketimi en aza indirgemeyi düşündüğümüz günümüz dünyasında tüketim çılgını AVM‘lerin artışını desteklememiz mümkün değildir.

Sonuç olarak AVM‘lerin şehrin dışında, ÇED kapsamında, belirli sayılarda tutulması halinde olabileceğini, şehrin içinde AVM‘lerin çevre sorunları ile birlikte sosyal ve kültürel yönden olumsuz etkilere de yol açacağını ifade etmekteyiz.

Okunma Sayısı: 491
Fotoğraf Galerisi