TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ODTÜ`YE KESİLEN ATIKSU CEZASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMAMIZ
Genel Merkez 19.11.2013 (Son Güncelleme: 20.11.2013 11:18:39)

 KENDİ SUYUNU ARITAN ÜNİVERTESİTEYE ATIKSU CEZASI KAMU YARARINDAN UZAKTIR

ODTÜ‘NÜN ATIKSU PROJESİ +20 RİO‘DA ÜLKEMİZİ TANITTI!

ODTÜ‘ye ASKİ tarafından 2006-2013 yıllarını kapsayan kullandığı kuyu suyunun atıksu bedeli için 14,3 milyon TL (14,3 Trilyon TL eski değerle) ceza kesilmiştir.

Bilinmelidir ki, ODTÜ kamuya yani halka ait bir üniversitedir. ODTÜ bilim üreten, teknoloji üreten, bilim insanı yetiştiren, yaşam alanlarımızı yapılandıran mühendisleri, mimarları, şehir plancılarını yetiştiren bir üniversitedir.

Atıksu yönetimi ve içme suyu  sağlama hizmeti kamu hizmetidir. Bu hizmet ücretsiz bir biçimde kamu kurumlarına sağlanabilmelidir.

ODTÜ‘de oluşan atıksu, üniversite öğrencilerinden, personelden, akademisyenlerden ve bilimsel çalışmalardan kaynaklanmaktadır. Bu üniversitede gününü geçiren kişiler zaten atıksu bedellerini kendi konutlarında vermektedirler.

KUYU SUYU DENETLENMİYOR, KİRLENENLER TEMİZLENMİYOR!

Öte yandan, en değerli su olan kuyu suyuna dair fabrikaları denetlemeyen, kaçak kuyuları tespit etmeyen, çevre denetiminin kapsamından kuyu denetimlerini çıkartan ve bir yıldır Gaziemirdeki kurşun fabrikasının bilimsel raporlara dayanarak ispatlanmış olan yer altı suyu kirliliğini dert etmeyen anlayış, bugün ODTÜ‘yü atıksu bedeli ödememekle suçlamakta ve kesilen maddi ceza ile üniversitenin faaliyetlerinin azaltılmasına neden olmaktadır. Bu yüksek ve temelsiz ceza, öğrencilere verilen hizmetlerdeki ücretin artışına ve/veya bursların azaltılmasına neden olabileceği de unutulmamalıdır.

ODTÜ KENDİ SUYUNU ARITIYOR VE SULAMADA KULLANIYOR!

ODTÜ‘nün değerli akademisyenlerinin çabaları ile 2000 kişi/gün atıksu arıtma kapasiteli bir tesis hali hazırda çalışmaktadır. Ve bu tesis ODTÜ‘ye sulama suyu sağlamaktadır. Yani ODTÜ sulama suyu için ekstra su tüketimi yapmamaktadır. ODTÜ yurtlarının ve lojmanının atıksuları bu arıtma tesisinde arıtılmakta ve sulama amaçlı kullanılmaktadır. Öte yandan, 20.000 m3‘lük depo da atıksu toplanmakta ve arıtma tesisine yine yönlendirilmektedir.

ODTÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ RİO‘DA T.C KALKINMA BAKANLIĞI‘NCA SUNULDU!

"Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Geleceği Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En İyi Uygulamaları 2012" raporunda ODTÜ Rektörlüğü tarafından yapılan proje övgü ile sunulmuştur. Yılda 150.000 € civarında tasarruf sağlanmakta ve ileri membran sistemi ile arıtılan su sulamada kullanılmaktadır. Ülkemizin raporlarında gururla sunulan ve kendi atıksuyunu arıtan bir projeyi gerçekleştiren ODTÜ‘ye bugün atıksu bedeli vermediği için ceza verilmesi çevre yönetiminin geldiği "bürokrasi"yi göstermektedir.

ÜNİVERSİTELERE BİLİM VE TEKNOLOJİ İÇİN KÖSTEK DEĞİL, DESTEK OLUNMALIDIR!

ODTÜ‘deki hukuksuz yol projesindeki tartışmaların üzerine böyle bir cezanın kesilmesi manidardır. Bu yaklaşımdan acilen vaz geçilmeli, çevresel teknolojinin gelişmesinde, bilimin üretiminde önemli çabaları olan üniversitelere tüm kamu kurumları destek olmalıdır. Aksi halde, dışa bağımlı çevre teknolojisi ne yazık ki ülkemize egemen olmaya devam edecektir.

Saygılarımla,

Baran BOZOĞLU

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı

 

Okunma Sayısı: 3724