TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB`YE DARBE (CUMHURİYET GAZETESİ)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘nin (TMMOB) yetkilerini daraltan hükümet, şimdi de 12 Eylül döneminde yapılan yasa değişikliğini gerekçe göstererek birliğe bağlı odaların idari ve mali denetimlerini bakanlıklara bağlamaya başladı.

Genel Merkez 11.11.2013 (Son Güncelleme: 11.11.2013 10:01:20)

Orman Mühendisleri Odası‘nın idari ve mali denetiminin Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu karan dün Resmi Gazete‘de yayınlandı. Diğer birçok odanın idari ve mali denetiminin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılması için kararname hazırlandığı öğrenildi. TMMOB‘nin yetkilerine yönelik yasa değişiklikleri ile İnşaat Mühendisleri Odası‘na vergi denetiminin ardından hükümetten bir adım daha geldi. 1983 yılında TMMOB Yasası‘nda, "TMMOB üzerinde, Bayındırlık Bakanlığı‘nca; ihtisas dallarına göre odalar üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca idari ve mali denetim yapılır" şeklinde değişiklik yapılmıştı. Ancak bu düzenleme 30 yıldır uygulanmamıştı. Hükümet dün bu düzenlemeyi uygulamaya koydu. Resmi Gazete‘nin dünkü sayısında yayımlanan kararda, "Orman Mühendisleri Odası‘nın idari ve mali denetiminin Orman ve Su İşleri Bakanlığı‘nca yapılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri Bakanlığı‘nın 26 Eylül 2013 tarihli ve 14788 sayılı yazısı üzerine, 6235 sayılı TMMOB Kanunu‘nun ek 3. maddesine göre Bakanlar Kurulu‘nca 1 Ekim 2013 tarihinde kararlaştırılmıştır" denildi. Karara sert tepki gösteren TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası‘nın idari ve mali denetimi için kararname talebi olduğunu öğrendiklerini belirtti. AKP‘nin, uzunca bir süredir TMMOB üzerinde yürüttüğü yeniden yapılandırma, etkisizleştirme, işlevsizleştirme, TMMOB‘ye kendine göre bir düzen verme çabalarını "geliştirerek" sürdürdüğünü dile getiren Soğancı, AKP‘nin, şimdi de 12 Eylül darbecilerinin getirdiği ama bugüne kadar ne darbecilerin ne de sonraki hükümetlerin uygulamadığı "vesayet sistemini" uygulama karar aldığına dikkat çekti.

Okunma Sayısı: 331
Fotoğraf Galerisi