TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
HAVAALANI DA ÇED`SİZ (VATAN GAZETESİ)

5 Nisan 2013`e kadar planlama aşamasına geçmiş projelere tanınan ÇED raporu muafiyetinde süre 29 Mayıs`a uzatıldı. Üçüncü havaalanı da kapsama girmiş oldu.

Genel Merkez 04.10.2013 (Son Güncelleme: 04.10.2013 09:50:14)

 

Hükümetin yatırımların önünde bir engel olarak gördüğü ÇED sürecini önemli ölçüde by-pass edecek yönetmelik değiştirildi. Yatırımcılar için ÇED zorunluluğunu kolaylaştıracak değişiklik hazırlığını Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan geçen hafta işaret etmişti. ÇED sürecinde gerekli işlem sürelerini uzatmak başta olmak üzere yatırımcıya çeşitli kolaylıklar getiren yönetmelikte asıl sürpriz ise 3. Havalimanı için çıktı. Nisan ayında yapılan değişiklikle nükleer santral, 3. köprü, Gebze-İzmir otobanı, Ilısu Barajı gibi dev projelere getirilen ÇED muafiyeti kapsamı dün yayınlanan yönetmelikle 3. Havalimanı‘nı da içine alacak şekilde genişletildi. Yayınlanarak dün yürürlüğe giren yeni Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği‘nde geçici 2. maddeyle getirilen düzenlemede "29 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla planlama aşamasına geçmiş ve ihale süreci başlamış olan veya üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler ÇED kapsamı dışındadır" denildi.

Nisan‘da değişti

Nisan ayında yapılan değişiklikle bu hüküm "5 Nisan 2013 tarihi itibarıyla planlama aşaması geçmiş, ihalesi yapılmış ya da üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler" kapsam dışı bırakılmıştı. Bu hükümle İstanbul‘a 3. Köprü, Ilısu barajı, otoyol projeleri gibi büyük yatırımlara ÇED muafiyeti sağlanmıştı. Dünkü yönetmelik bu muafiyeti 29 Mayıs tarihine çekerek diğer büyük yatırımları da muafiyet sağlamış oldu. 3. Havalimanı ihalesi 3 Mayıs 2013 tarihinde yapılmıştı. 2008 tarihli ÇED yönetmeliğinde 1993‘ten önce planlanan yatırımlara ÇED muafiyeti vardı. Çevre Mühendisleri Odası da konuyu yargıya taşımış, 27 Ocak 2011‘de, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, itirazı kabul ederek, Yönetmeliğin yürütmesini durdurmuştu. Böylece 3. Köprü, Gebze-İzmir otobanı, Akkuyu ve Sinop nükleer santrallan, Ilısu Barajı gibi projelere de ÇED yapma zorunluluğu yeniden geldi. Ancak nisan ayında Resmi Gazete‘de yayımlanan yeni düzenlemeyle hükümet ısrarla bu projelere ÇED muafiyetini bir kez daha getirdi. Dünkü yönetmelik de, ihalesi bu değişikliği yaptıktan sonra gerçekleşmiş 3. Havalimanı gibi büyük yatırımları da muafiyet kapsamına aldı.

Okunma Sayısı: 183
Fotoğraf Galerisi