TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
“YEREL YÖNETİMLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI”
Genel Merkez 13.08.2013 (Son Güncelleme: 13.08.2013 11:04:42)

 

Sayın İlgili,

Bilindiği gibi yerel yönetimlerin önemi ve yerel yönetimlerden beklenenler her geçen gün artmakta, gündelik yaşamı yakından ilgilendiren sayısız hizmet alanında yerel yönetimlerin etkin roller oynaması beklenmektedir. 2014 Yerel Seçimlerinin toplumda uyandırdığı ilgi bunun açık bir göstergesidir.

Ancak yerel yönetimler bu beklentileri karşılamada çok önemli iki sorunla karşı karşıyadır. Bu iki temel sorun yetişmiş insan kaynağı ve kurumsal kapasitedir. Yerel yönetimlerin var olan insan gücü değişen ihtiyaçlar karşısında etkinliğe, verimliliğe ve uzmanlığa dayalı hizmet vermede zorlanmaktadır. Yerel yönetimler dışında çok geniş bir kesim de yerel yönetimlerde görev almak ya da yerel yönetimlerle işbirliği yapmak istemelerine rağmen, yerel yönetimlere ilişkin bilgi eksikliği bu kesimlerin yerel yönetim hizmet süreçlerine katkıda bulunmasını engellemektedir. Tüm bunlar yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerini düşürmektedir. Oysaki yerel yönetimlerde görev yapan kişiler ve yerel yönetimlerle yakından ilişkili olan kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütü mensupları, konumları gereği, değişim karşısında kapasitelerini arttırmak, dünyayı izlemek, yeni yöntem ve uygulamaları öğrenmek, fırsat ve olanakları takip etmek zorundadırlar.

Bu temel ihtiyaç düşünülerek Üniversitemiz çatısı altında bir "Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı" açılmıştır. Programla Üniversitemizin, yerel yönetimlerin insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine, uzman insan kaynağı ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Alanında uygulama ve akademik birikim sahibi uzmanların yürüteceği Programın aynı zamanda yerel yönetimler alanındaki sorun ve gelişmelerle ilgilenen herkesin kariyer gelişimlerine önemli katkı sağlayacağı inancındayız.

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan ve 2013 - 2014 Akademik Yılı Güz Dönemi‘nde başvuru alarak eğitime başlayacak olan "Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı" şehir merkezinde, hafta içi akşam saatlerinde gerçekleştirilecek eğitim programı ile halkımıza, dolayısıyla ülkemize hizmet sunan çalışanlarınızın farklı bakış açıları ve güncel bilgilerle kariyerlerini daha doğru adımlarla geliştirmelerine olanak tanıyacaktır.

Ek‘te ayrıntılı içeriği bulunan programın kurumunuz bünyesinde duyurulması hususunu ilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.

Dr.Özkan LEBLEBİCİ

Atılım Üniversitesi SBE

Müdür Yrd.

 

 

 

Okunma Sayısı: 608
Fotoğraf Galerisi