TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
KAPİTALİZM ÖLDÜRÜR! ÖLÜME SEBEBİYET VEREN HER İŞ KAZASI CİNAYETTİR !
Kocaeli Şube 02.07.2013 (Son Güncelleme: 02.07.2013 11:59:03)

KAPİTALİZM ÖLDÜRÜR! ÖLÜME SEBEBİYET VEREN HER İŞ KAZASI CİNAYETTİR !

  

Bilindiği üzere ülkemiz gelişmekte olan ülkelerin başında gelmektedir. Söz konusu gelişmişlik olduğu halde ülkemizde her yıl binlerce iş kazası yaşanıyor. Onlarca emekçi hayatını kaybediyor yüzlerce işçi yaralanıyor ve mesleki hastalığa yakalanıyor.

 

Emekçiler için gelişmekte olmak; canları pahasına çalışmak, güvencesiz ve kayıt dışı çalışma hayatı, yaralanmak-sakat kalmak ve mesleki hastalığa yakalanmak anlamına geliyor. Bir yandan doğal kaynakların yok edilerek sağlıksız bir çevrede yaşamak zorunda bırakılırken, diğer yandan çalışma hayatımızdaki sömürü düzeni hayatımıza kastetmektir.

 

Çalışma hayatı ve İş Güvenliğini kapsayan mevzuat, sermayenin azami kar hırsına yönelik politikalar sonucu şekillenmesi, ölüme sebep olan iş kazaların artarak devam etmesindeki sebeplerin başında gelmektedir. Günümüzdeki mevcut kapitalist sistem özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, güvencesiz çalışma hayatı yaşanan vakalara zemin hazırlamaktadır. Çalışma hayatındaki tehlikeli durumlar, davranışlar ve kontrol altına alınamayan riskler yaşanan ölümlerin durdurulmasını imkansız hale getirmektedir.

 

Mevcut sermayenin çalışma hayatında ucuz emek gücüne dönüştürülmek amacıyla güvencesiz bir çalışma hayatı yaratılmaktadır. Ayrıca İş Güvenliği konusundaki belirleyici köşe taşlarının Mühendislik uygulamaları, tıp bilimi ve sosyal bilimlerin odağında olması gerekirken, sermaye çevrelerinin toplam maliyeti hesaba katmadan oluşturdukları iktisadi politikaların yön vermesi yaratılan çözümsüzlüğün en büyük göstergesidir.

 

Yapılan istatistikler konunun ehemmiyetini tokat gibi yüzümüze çarpmaktadır. SGK (2011) verilerine göre;

 

·         2011 yılında 69.277 kişi iş kazası geçirdi. (2010 yılına göre artış %10)

·         2011 yılında 1700 kişi iş kazalarında hayatını kaybetti. (2010 yılına göre artış %17,7)

·         2011 yılında iş kazaları sonucu ölüm sayısı 2008 yılına göre %87 artış gösterdi. (2008 yılında 865 kişi)

·         2011 yılında 10 kişi meslek hastalığı sonucu hayatını kaybetti.

·         2011 yılında iş kazaları sonucu 2.093, meslek hastalıkları sonucu 123 kişi sürekli iş göremez hale geldi.

·         2011 yılında en çok iş kazası kömür madenciliğinde (69.277 kazanın 9.217‘si), en çok ölümlü iş kazası inşaat sektöründe meydana geldi. (1700 kişiden 570‘i)

 

Bu istatistikler iş sağlığı ve güvenliği konusunda pek de gelişmekte olmadığımızı hatta daha da kötüye gittiğimizi göstermektedir. Bu tabloda SGK kayıtlarının yansımayan kayıt dışı çalışma ve kayıt dışı iş kazalarını eklediğimiz zaman durumun ne kadar vahim olduğunu tahmin etmek bile mümkün değildir.

 

Kapitalist düzenin emekçiye sunduğu kader ölümdür. Ölümün adı iş kazası olamaz. Ölüme sebebiyet veren her iş kazası bu yüzden cinayettir.

İş sağlığı Güvenliği Kanunu, TBMM‘ de kabul edilerek 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete‘ de yayımlandı.  Ancak önce kanunu çıkarıp sonra tartışmak ve sürekli üzerinde oynamak yerine önce sağlam bir altyapı ve iş güvenliği kültürü oluşturulmalıdır. Uygulanamayan kanunlar, kanunsuzluğu daha da meşrulaştırmakta ve çözümsüzlüğü de beraberinde getirmektedir. Bu durum dünya istatistiklerinde yerimizi koruduğumuzu göstermektedir.

 

Denetimlerin kamusal hizmet olarak sunulması gerekirken; sertifikasyon mühendisliği/ hekimliği ile İşveren-iş güvenliği hekimi-uzman arasındaki ekonomik ilişkiye dayalı olması gerekli önlemlerin ve denetlemelerin yeterince hayata geçilemeyeceğinin kanıtıdır. Kanunda gerekli hallerde işverenini şikâyet mekanizması kurulmuş olsa da, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi adı altında danışmanlık alınarak sağlanan hizmet ile kurulan ilişkinin ne kadar sağlıklı olacağı konusu tartışmaları da beraberinde getirmektedir.

 

Yaşanan iş cinayetlerine, madenlerde, tersanelerde, fabrikalarda yitirilen canlara artık tahammülümüz kalmadı. İş cinayetlerinin sorumlusu mevcut sömürü düzeni sürdürenlere ve çalışma yaşamını emeği ve emekçiyi yok sayarak düzenleyenlere ve uygulayanlara sözümüz  " İş Cinayetlerine Son !" dur.

 

TMMOB Kocaeli İKK olarak İSG‘ nin olmazsa olmazı olan mühendislik ve tıp bilimlerine ilişkin yasal eksikliklerin ve uygulamaların hayata geçirilmemiş olduğunun altını tekrar çiziyoruz. Çalışma koşullarının esnek, güvencesiz ve ağır olması, kadın ve çocuk emeği sömürüsü ile güvencesiz istihdamın giderek arttırmaktadır. Tüm bu nedenlerin iş cinayetlerinin durdurulmasını imkânsız kıldığı apaçık ortadadır. Çalışma yaşamının bu eksende yeniden düzenlenmesi ve gerekli tedbirleri almayan işletmelerin çalışmasına izin verilmemesi bu konun en kesin çözümüdür.

 

TMMOB İKK olarak, çalışanların İş kanunu ve İş güvenliği konusunda sağlanan hukuksal destek ve eğitimler ile bilgilendirilmesi bu konunun çözümüne büyük katkı verecektir. Toplum için bilim üreten, bilimsel ve teknik bilgi birikimini halk ile paylaşma görevi olan Örgütümüz TMMOB‘ a bu konuda büyük görev düşmektedir. Bunun bilincinde olarak İş Cinayetlerini unutmadık. Ve İş Cinayetlerinin durdurulması için emek- meslek örgütleri ve demokrasi güçleri ile birlikte bu işin takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz.

 

 

  

  

Okunma Sayısı: 816