TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TÜRKİYE ATIK SULARININ DÖRTTE BİRİ ARITILMIYOR(YENİ NESİL)
Genel Merkez 05.03.2012 (Son Güncelleme: 10.06.2013 12:25:23)

 

İleri biyolojik yöntemle arıtma yapan tesislerin en fazla olduğu ilin, 13 adet arıtma tesisiyle İzmir olduğu kaydedilen açıklamada, İstanbul‘un nitelikli atık su arıtma tesisleri konusunda son sıralarda kaldığı belirtilerek, şöyle denildi: "Ülkemizin en önemli sorunlardan biri olan altyapı eksiklikleri ve arıtma tesislerindeki yetersizlikler, ne yazık ki bugüne kadar tam olarak giderilememiştir. Bunun en önemli nedeni atık suyla ilgili bütüncül, planlı, tutarlı bir politika geliştirilmemiş olmasıdır. Ülkemizdeki atık su sorunu sadece arıtma tesisi inşaatı ile çözülememektedir. Atık suyun yönetimi sorunu, plansız, günü kurtarmayı hedefleyen alt yapı projeleri sonucunda ve işletilemeyen arıtma tesisleri nedeniyle kronikleşmektedir.

TÜİK raporuna tepki

TÜİK verilerinin, atık suların evsel ya da endüstriyel kaynakların, bölgesel sınıflandırılmasını yansıtmadığına, mevcut atık su arıtma tesislerinin deşarj kaliteleri hakkında herhangi bir bilgi sunmadığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Deşarj edilen suyun içeriğinde kendini devam ettiren kirleticilerin parametre, miktar ve neden olduğu çevresel etkiler raporda yer almamaktadır. Bu nedenle yayımlanan rapor, ülkemizin çevresel sorunlarının çözümüne ışık tutacak ve durum analizi yapılmasını sağlayacak verilerden ziyade, yapılan inşaat oranına, tüketilen çimento, demir vb gibi inşaat malzemesi miktarına dair bilgiler verebilmektedir. Hiç kuşkusuz bu rapor, ülkemizde ciddi şekilde yaşanan yeraltı ve yer üstü su kirliliğinin çözümüne dönük bir rapor değildir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak; günü kurtarma politikaları yerine kısa, orta ve uzun vadeli halk yararına planlan içeren çağdaş, bilimsel bir atık su ve su yönetiminin oluşturulması gerekliliğini bir kere daha vurgulamak isteriz.

Okunma Sayısı: 179
Fotoğraf Galerisi