TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ŞİRKETLER RAHAT RAHAT ÇEVREYİ KİRLETECEK(EVRENSEL GAZETESİ)

CHP, enerji tesislerini çevre mevzuatından muaf tutan `Elektrik Piyasası Kanunu` için Anayasa Mahkemesine başvurarak iptal davası açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, kanunun içerisinde bulundurduğu `Geçici 8. Madde `nin, devletin elindeki tüm enerji tesislerini özelleştirilseler (satılsalar) bile 2021 yılına kadar çevre izinlerinden muaf tutmayı hedeflediğini ifade etti.

Genel Merkez 28.05.2013 (Son Güncelleme: 28.05.2013 09:38:52)

 

Bu madde ile yüksek kirletme potansiyeli olan enerji tesislerinin çevre kirliliğinin engellenmesi için konulan kurallardan muaf tutulduğunu söyleyen TMMOB, "Bu tesislerden çıkan tehlikeli gazlar engellenmemekte ve göz göre göre halk sağlığına zarar vermeye, doğayı yok etmeye devam etmektedir" dedi. İşte TMMOB‘nin yasalaşan kanunun ne getirdiğine dair söyledikleri:

Yasalaşan kanun, termik santrallerin bacalarından çıkan ve halk sağlığını tehdit eden, ölümcül hastalıklara neden olan gazların engellenmesi için kurulması gereken filtre sisteminden termik santralleri muaf tutmaktadır.

Yasalaşan kanun, devletin elindeki (özelleştirilmeleri halinde de geçerli olmak üzere) enerji üreten tüm tesislerden çıkan her türlü tehlikeli atığın bertaraf edilmesine dair zorunlulukları ortadan kaldırmaktadır. Yani bu tesislerden çıkan tehlikeli atıklar çevre mevzuatından muaftırlar, bertaraf edilmelerine gerek yoktur.

Yasalaşan kanun, bu tesislerden çıkan atık suların arıtılması zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Yani bu tesislerden çıkan her türlü evsel ve endüstriyel atık su çevre mevzuatından muaftır, arıtılmadan doğaya verilebilir.

Niyet açıktır! Devletin elindeki enerji üretim tesislerinin özelleştirilmesi sürecinde, özel sektörün bu tesislere olan hevesini, heyecanını, beklentilerini arttırmaktır. Çünkü halk sağlığı ve çevre kirliliğinin önlenmesi "maliyet, fuzuli" olarak görülmektedir. Asıl olan, bu tesislerin biran önce elden çıkartılmasıdır. Öte yandan, çevre mevzuatı iyice önemsiz hale getirilmekte, çevre teknolojilerinin, çevre biliminin ülkemizde uygulanması ve gelişmesinin de önüne geçilmektedir. (HABER MERKEZİ)  

Okunma Sayısı: 238
Fotoğraf Galerisi