TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
3. HAVALİMANI İHALESİ`NİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇIYORUZ!

Halkın görüşlerini önemsemeyen, çevre mevzuatını ve çevresel değerleri hiçe sayan bu olumsuz duruma dair Odamız dava açacaktır.

Genel Merkez 06.05.2013 (Son Güncelleme: 10.06.2013 11:06:15)

 

3. HAVALİMANI İHALESİ‘NİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇIYORUZ!

06.05.2013

3. Havalimanı İhalesi çevre mevzuatını yok sayacak bir biçimde 3 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

ÇED Yönetmeliğinin 6. Maddesi‘nde ÇED Raporu için olumlu kararı verilmeden ihale yapılamayacağı açıkça belirtilmektedir. 22 Nisan 2013 tarihinde halkın görüşüne açılan ÇED Raporu, yine yönetmeliğin 14. Maddesine göre 10 iş günü boyunca görüşlere açık tutulmalı ve gelen görüşlerin ardından nihai hale getirilmeliydi. Bu açık ifadeye ve tüm uyarılarımıza rağmen 10 iş günü süresi dolmadan ihale işlemi gerçekleştirilmiştir.

Halkın görüşlerini önemsemeyen, çevre mevzuatını ve çevresel değerleri hiçe sayan bu olumsuz duruma dair Odamız dava açacaktır.

SORU İŞARETLERİ...

-        Neden yangından mal kaçırırcasına, alelacele ihale işlemi gerçekleştirilmiştir?

-        Neden çevre mevzuatı ve ÇED Yönetmeliği hiçe sayılmıştır?

-        Neden Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan BAYRAKTAR sorumlusu olduğu Bakanlığın görevlerini ve mevzuatını hiçe sayan bu uygulamaya sessiz kalmıştır?

-        ÇED Raporu‘nun "olumlu" kararının çıkacağı nasıl ön görülmüştür?

-        Halkın projeye dair vereceği görüşler neden önemsenmemektedir?

3. HAVALİMANI ALANI: "İLAVE REZERV YAPI ALANI"

3. Havalimanı Bölgesi Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "İlave Rezerv Yapı Alanı" olarak ilan edilmiş, gerekçesi de çarpık yapılaşma eğilimleri olarak açıklanmıştır. 6306 sayılı Kanun Bakanlık tarafından adeta bir silah gibi kullanılmaktadır.

Bilindiği üzere Rezerv Yapı Alanı ilan edilen bölgelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "el koymakta" ve bu alandaki tüm plan ve uygulamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu durum ne ÇED raporunda ne de Bakanlığın açıklamalarında dile getirilmemiş, adeta gizlenmiştir. Rezerv Yapı Alanı ilan edilen bölge 3. Havalimanı alanı için gerekli tüm planlama ve mikrobölgeleme çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nca yapılacaktır. Halkın planlara katılım süreçleri, belediyelerin yani yerel yönetimlerin planlara katılımı kısıtlı kalacaktır. İleri demokrasi(!) süreci çevre alanında da, büyük projelerde de kendisini göstermiştir.

BAĞIMSIZ YARGI BU HUKUKSUZLUĞU ORTAYA ÇIKARTACAKTIR!

Bağımsız yargı tarafından, ÇED Yönetmeliği‘ni açıkça ihlal eden hukuksuz ihalenin iptal edileceğinden hiç kuşkumuz yoktur.

Saygılarımızla,

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 

Okunma Sayısı: 846