TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
HUKUKSUZ OLAN 3. HAVALİMANI İHALESİ`NİN İPTAL EDİLMESİ İÇİN DAVA AÇIYORUZ!

İstanbul‘un kentsel yapısını, doğal alanlarını olumsuz etkileyecek olan 3. Havalimanı Projesi; henüz planlama aşamasında bile çevre mevzuatı sürecini yok saymaktadır.

Genel Merkez 30.04.2013 (Son Güncelleme: 10.06.2013 11:02:11)

 

Kamuoyunda "İstanbul Bölgesi 3. Havalimanı Projesi" olarak bilinen ve 09 Nisan 2013 tarihinde ÇED İnceleme-Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapılan proje 22.04.2013 tarihinde; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği‘nin 14. maddesi uyarınca halkın görüş ve önerilerini almak amacıyla askıya çıkmıştır. Söz konusu yönetmeliğin 14‘ncü maddesinin 1‘nci bendi uyarınca askı süresi 10 İŞ GÜNÜ olmak zorundadır.

ÇED Yönetmeliği‘nin 6‘ncı maddesinin 3‘ncü bendinde "Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez" hükmü bulunmaktadır.

Kamuoyunda "İstanbul Bölgesi 3. Havalimanı Projesi" olarak bilinen projenin halkın görüşüne açıldığı tarih 22.04.2013 olduğuna göre 10 iş günü 07.05.2013 tarihinde tamamlanmaktadır. (23 Nisan ve 1 Mayıs Resmi Tatildir, İş gününe dahil değildir) Kaldı ki askı süresi tamamlandığında proje hakkında halktan gelen görüşlerin projeye yansıtılması kanuni zorunluluktur. ÇED Yönetmeliği‘nin 14‘ncü maddesine göre askı süresi ve sonrasında gelen görüşlerin ÇED Raporuna yansıtılması aşamaları tamamlanmadan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmesi hukuken mümkün değildir.

Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı ihalenin yapılması yasal düzenlemelere açıkça aykırı olduğundan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 2013/1 dosya numaralı "İstanbul Yeni Havalimanı" konulu ihalenin 03.05.2013 tarihinde yapılmasına dair idari işlem ile, 03.05.2013 tarihinde yapılacağı açıklanan ihalenin ertelenmeyeceğine dair 26.4.2013 tarihinde Bakan tarafından basına duyurulan Bakanlık idari işlemlerinin derhal durdurulması, ardından iptal edilmesi gerekmektedir.

 

ÇEVRE MEVZUATI ve HALKIN GÖRÜŞLERİ HİÇE SAYILIYOR

BİLİM DIŞI PROJEYE KARŞI ENDİŞELER PERÇİNLENİYOR

İstanbul‘un kentsel yapısını, doğal alanlarını olumsuz etkileyecek olan 3. Havalimanı Projesi; henüz planlama aşamasında bile çevre mevzuatı sürecini yok saymaktadır. ÇED Yönetmeliği‘nde ve Çevre Kanunu‘nda açıkça belirtilen hükümler göz ardı edilmektedir. Derdin, çevre ve halk sağlığı olmadığı açıktır. Böylesine önemli bir projeye dair tüm uyarılarımıza rağmen halkın katılımının göz ardı edilmesi ve nihai ÇED‘e dair halkın görüşlerinin alınmadan ihalenin yapılmaya çalışılması, ülkemizin tamamını etkileyecek bu projedeki demokrasi ve katılımcılık anlayışını ortaya koymaktadır. Kanun ve mevzuatın Bakanlık tarafından yok sayılması bilim dışı olan 3. Havalimanı Projesi‘ne dair endişeleri perçinlemektedir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası   

Okunma Sayısı: 477