TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
İZMİR-BERGAMA, EŞME, SİVRİHİSAR HAVRAN / KÜÇÜKDERE ELELE HAREKETİ
Genel Merkez 24.04.2013 (Son Güncelleme: 24.04.2013 16:23:26)

 

 

29.03.2013                                                                           

  

KOZAK YAYLASINDA, UYUZKAYA‘DAN SONRA YERLİTAHTACI VE GELİNTEPE ALTIN MADENİ OCAKLARINA VERİLEN ÇED İZNİ DE İPTAL EDİLDİ.

 

KOZAK YAYLASI KURTULDU

  

Hem yaşam alanlarını hem de Hukuk Devleti‘ni kirleten Bergama-Ovacık Altın Madeni‘ne yönelik mücadelemiz yaklaşık 20 yıldan bu yana sürüyor. Bergama Köylülerinin toprağına, havasına, suyuna, yaşama sahip çıkmak amacıyla yıllarca sürdürdükleri onurlu direnişe, işletmenin kamu yararına aykırı olduğuna dair alınan onlarca mahkeme kararına ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen söz konusu işletme pek çok hukukdışı, antidemokratik yollarla  faaliyetini sürdürdü. Ovacık‘ta rezervin azalması üzerine, bu kez çevrede yeni ocaklar açılması yoluna gidildi. Bu kapsamda Koza Altın İşletmeleri A.Ş.‘ye Kozak Yaylası‘nda Uyuzkaya, Yerlitahtacı ve Gelintepe‘de  altın maden ocağı açılma izinleri verildi.

Bu ocaklara verilen ÇED izinlerinin tamamı için ELELE Hareketi bileşenleri ve EGEÇEP tarafından yargıya başvuruldu. Kozak‘ın ekosistemini mahvedecek olan bu işletmelere dur demek için yaklaşık 3-4 yıldır sürdürdüğümüz dava süreci sonuçlandı. Yaşamı savunma mücadelemize yargıdan destek geldi.

Önce ; İzmir 1.İdare Mahkemesi‘nin 18.06.2012 tarihli kararı ile Dikili -Çağlan Köyü yakınlarındaki Uyuzkaya Altın Madeni Açık Ocak İşletmeciliği Projesi" ne verilen ÇED izni iptal edildi.Bunu daha önce kamuoyuna duyurmuştuk.

Şimdi de İzmir 4.İdare Mahkemesi‘nin 28.12.2012 tarihli kararı ile Bergama - Yerlitahtacı Köyü‘nde kurulması planlanan " Yerlitahtacı Altın Madeni Açık Ocak işletmeciliği Projesi"ne verilen ÇED izni iptal edildi.  İzmir 3.İdare Mahkemesi‘nin 31.12.2012 tarihli kararıyla da Bergama-Kozak Köyü‘nde planlanan "Gelintepe Altın Madeni Açık Ocak İşletmeciliği Projesi"ne verilen ÇED izni iptal edildi.

Mahkemelerin kararlarında ‘‘işletmelerin doğal olarak Bergama deresi su toplama havzası içinde olduğundan buradaki maden işletim faaliyetinin Bergama deresini de etkileyeceği, proje alanının tamamına yakın bir kısmından oluşan yüzey sularının Bakırçay‘a ulaştığı, Bakırçay Nehrinin bu bölgedeki en önemli yüzey suyunu oluşturmakta ve bu havza içerisindeki yüzey-yeraltı sularını Ege Denizi‘ne boşaltmakta olduğu, bu nedenle işletme sahası içindeki bütün ana ve tali akarsuların doğrudan veya dolaylı olarak buradaki maden faaliyetinden etkilenecek olduğu, başta toz ve benzeri çeşitli boyuttaki katı maddeler olmak üzere hafriyat sırasında ortaya çıkacak diğer katı ve sıvı maddelerin bu dereleri etkileyeceği ve böylece Bergama ve çevresinin suyunun kirleneceğinin‘‘ vurgulandığını görüyoruz.

Bu kararlarla Kozak Yaylası, Altın Madeninin yaratacağı tehlikelerden koruma altına alınmıştır. Kararların zaman geçirilmeden, eksiksiz uygulanması gerekir. Bunun için kararlara öncelikle Kozaklıların ve Bergamalıların, aynı zamanda tüm yaşam savunucularının sahip çıkmasını istiyoruz.

Başta İzmir Valisi olmak üzere ilgili tüm yetkililere buradan sesleniyoruz. Anayasa‘nın 138.maddesi ve İdari Yargılama Usulü Yasası‘nın 28.maddesine göre kararları en geç 30 gün içinde uygulayın, bölgedeki hazırlık faaliyetlerini durdurun ÇED iznine bağlı olarak verilen tüm izin ve ruhsatları geri alın. Aksi halde görevini yapmayan, sorumluluklarını yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında hukuki ve cezai yaptırımlar için gereken başvuruları yapacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Aldığımız bu karar yaşam alanlarının savunulması, korunması mücadelemizde önemli bir kazanımdır. Ülkemizin her yanında yaşam alanlarını savunanlara güç verecektir.   

 

                                                                       Dr. Oya Otyıldız

İzmir-Bergama,Eşme, Sivrihisar, Havran/Küçükdere ELELE Hareketi

 

Dönem Sözcüsü 

 

TMMOB Kimya Müh. Odası Ege Bölge Şb.

TMMOB Çevre Müh. Odası İzmir Şubesi

TMMOB Elektrik Müh. Odası İzmir Şb.

TMMOB Gemi Müh. Odası İzmir Şb.

TMMOB Gıda Müh. Odası Ege Bölge Şb.

TMMOB Har.ve Kad.Müh. Odası İzmir Şb.

TMMOB İç Mimarlar Odası İzmir Şb.

TMMOB İnşaat Müh. Odası İzmir Şb.

TMMOB Jeofizik Müh. Odası İzmir Şb.

TMMOB Jeoloji Müh. Odası İzmir Şb.

TMMOB Makine Müh. Odası İzmir Şb.

TMMOB Metalurji Müh. Odası

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şb.

TMMOB Orman Müh. Odası Ege Bölge Şb.

TMMOB Peyzaj Mim.Odası İzmir Şubesi

TMMOB Şehir Plan. Odası İzmir Şubesi

TMMOB Tekstil Müh. Odası İzmir Şb.

TMMOB Ziraat Müh. Odası İzmir Şb.

İzmir Barosu                                      

İzmir Tabip Odası

İzmir Eczacı Odası

İzmir Ser. Muh. Mali Müş. Odası

Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şb.

Birleşik Sağlık-İş

Emek Partisi

Özgürlük ve Dayanışma Partisi

Eşitlik ve Demokrasi Partisi

Bergama Çevre Yürütme Kurulu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

ÇÖYDER

İnsan Hakları Derneği

İnsan Hakları Vakfı

68`liler Dayanışma Derneği

Ege 78`liler Dayanışma ve Demokrasi Derneği

Mülkiyeliler Birliği

KESK İzmir Şubeleri Platformu

DİSK

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

TEMA Vakfı İzmir Gönüllü Temsilciliği

Ege Doğa Derneği

Bireysel Katılımlar

Elele Hareketi EGEÇEP Bileşenidir. 

 

 

Okunma Sayısı: 886