TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

`Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı`nın temel amacı, enerji sektöründe Dünya ve Türkiye`de sürdürülebilir enerji gelişiminin karşılaştığı sorunlar ile çözüm yollarında eğitilmiş insan kaynağının yetiştirilmesidir.

Genel Merkez 13.12.2012 (Son Güncelleme: 13.12.2012 11:58:03)

 

Sayın İlgili,

 

Ekonominin yaşamsal bir girdisi olan enerji, özellikle sürdürülebilir kalkınma kapsamında günümüzün en stratejik konuları arasında yer almaktadır. Bunun başlıca nedeni, halihazırda yüzde 90 oranında fosil yakıtlara dayalı olan dünya enerji sisteminin, kaynak yetersizliği ve küresel iklim değişikliği açılarından sürdürülebilir olmamasıdır. Enerjiyi önemli kılan bir diğer neden ise, düşük karbon ekonomisine geçişin yaşandığı bu günlerde büyük tüketici ülkeler arasında artmakta olan jeopolitik rekabettir. Bu rekabet, klasik kaynak mücadelesini hızlandırarak küresel çapta siyasal ve ekonomik istikrarın bozulmasına neden olmaktadır.

Bu bağlamda, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2012-2013 Yılı Güz Dönemi itibari ile eğitim-öğretim hayatına başlayan "Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı"nın temel amacı, enerji sektöründe Dünya ve Türkiye`de sürdürülebilir enerji gelişiminin karşılaştığı sorunlar ile çözüm yollarında eğitilmiş insan kaynağının yetiştirilmesidir. Bu program ile birlikte öğrencilere, enerji projeleri yönetimi, enerji müzakereleri, enerji yatırımlarının planlanması, enerji işletmelerinin yönetimi, enerji strateji ve politikalarının oluşturulması iş dallarında kariyer yapma olanağı sağlanacaktır. Ayrıca, program ülkemizde giderek artmakta olan yenilenebilir enerji yatırımları için ihtiyaç duyulan uzmanların yetiştirilmesine de önemli katkılarda bulunacaktır. Lisans eğitimini farklı alanlarda yapmış olan kişilere verilecek olan temel ve seçmeli dersler ile bu kişilerin belirli uzmanlık alanlarına yönlendirilmeleri sağlanacaktır (Öğretim programı ve ders içerikleri hakkında detaylı bilgi için: http://ects.ieu.edu.tr/akademik.php?lang=tr&sid=curr§ion=se.ss.ieu.edu.tr, 2012-2013 Akademik Yılı Bahar Dönemi kontenjanları ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi için: http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/duyuru/duyuru_1354522174.pdf). Dersler ayrıca, gerçek hayat pratiklerinden örnekler ve konunun uzmanı kişiler tarafından verilecek seminerler ile de desteklenecek, böylece öğrencilerin alanlarında uzman bu kişiler ile görüş ve düşüncelerini paylaşabileceği ve kendilerinden bilgi ve tecrübe paylaşımı edinebilecekleri ortak platformların oluşumu sağlanacaktır. Programımız bünyesinde ders verecek/vermekte olan sektörün ileri gelenleri ve akademisyenler arasında İSKEN Genel Müdürü Sn. Dr. Sırrı Uyanık, GDF SUEZ Doğalgaz Türkiye Genel Müdürü Sn. Sezer Türktan, Döğerlioğlu Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Sn. Dr. Özlem Döğerlioğlu Işıksungur ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Sn. Doç. Dr. Alper Baba yer almaktadır.

Program kapsamında ayrıca, katılımcıların dersler boyunca edindikleri teorik bilgilerini uygulama alanında görerek daha iyi öğrenme fırsatı bulmalarını sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara zengin içerikli teknik geziler de düzenlenmektedir.

Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı, son yıllarda ülkemizde artan özelleştirmelerle ortaya çıkan enerji şirketlerinin proje ve iş geliştirme departmanlarında çalışabilecek kapasitede mezunlar vermeyi de amaçlamaktadır. Bu kapsamda, programın öğrencilere sunacağı en önemli avantaj ise, ülkemizde benzerinin bulunmaması ve çok önemli olan sürdürülebilir enerji gelişimi konusunda uzmanlaşma imkanı sağlayacak olmasıdır.

Yüksek lisans programının, kurumunuzdaki ilgili birim ve kişilere duyurulması hususunda bilgi ve müsaadelerinizi arz/rica ederim.

 

Saygılarımla,

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Efe BİRESSELİOĞLU

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı 

 

Son Başvuru Tarihi: 11 Ocak 2013

Tanıtım Toplantısı

Tarih: 8 Ocak 2013

Saat: 18:30

Yer: İzmir Ekonomi Üniversitesi Kampüsü, Balçova

  

Okunma Sayısı: 2317