TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇMO GAZİANTEP İLTEMSİLCİLİĞİNDE EĞİTİM

Üyelerimizin Dikkatine;

Gaziantep Şube 30.05.2012 (Son Güncelleme: 30.05.2012 16:48:09)

ÇMO Gaziantep İl Temsilciliğimizde; Haziran ayı içerisinde planlanan eğitimler aşağıdaki gibi olacaktır.

LPG Otogaz İstasyonlarında/Dolum Tesislerinde Sorumlu Müd. Eğitimi

22-23-24 Haziran 2012

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Eğitim Salonu

 

LPG (Pompacı) Yetkili Personel Eğitimi

09 Haziran 2012 Cumartesi Eğitimi: 09:00-18:00

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Eğitim Salonu

 

Eğitim İle İlgili Mevzuata Göre;

Madde 15- LPG piyasasında görev yapacak sorumlu müdürler, tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personel, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği)‘a bağlı ilgili meslek odası tarafından eğitime tâbi tutulurlar. Eğitime ilişkin esas ve usûllerin yer alacağı yönetmelik TMMOB (Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği) ve ilgili kurum tarafından müştereken hazırlanır.

c) 9, 14 ve 15 inci madde hükümlerinin ihlâli hâlinde sorumlulara "Ellibin Türk Lirası" idarî para cezası verilir denmektedir.

Eğitimlere katılım için desteklerinizi bekler, bilgilerinize sunarız.

 İyi Çalışmalar Diliyoruz.

Okunma Sayısı: 630