TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
MERKEZİ ATAMADA ÇEVRE MÜHENDİSİ KADROSU YİNE YOK…….

İstihdam sorununun her meslek alanında olduğu gibi Çevre Mühendisliği alanında da büyük bir sorun teşkil ettiği su götürmez bir gerçektir. Ekoloji ve doğal çevre ile ilgili çalışma yürüten Orman ve Su İşleri Bakanlığı`nın ise 15 çevre mühendisi istihdam edeceği duyurulmuştur. Çevre ile ilgili faaliyet yürütmesi geren diğer kurumların ise çevre mühendisi istihdamı yapmaması hükümetin çevre sorunlarına yaklaşımını ortaya koymaktadır.

Genel Merkez 27.04.2012 (Son Güncelleme: 27.04.2012 14:53:40)

 

2012 yılında kamu personeli olarak kamu kurumlarında çalışacak meslek alanlarının istihdamına yönelik sayılar açıklanmıştır. Ne yazık ki, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü gibi doğrudan çevre mühendisliği ve çevre sorunları ile bağlantılı olan birimleri barındıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na çevre mühendisi istihdamı yapılmayacağı açıklanmıştır. Ekoloji ve doğal çevre ile ilgili çalışma yürüten Orman ve Su İşleri Bakanlığı`nın ise 15 çevre mühendisi istihdam edeceği duyurulmuştur. Çevre ile ilgili faaliyet yürütmesi geren diğer kurumların ise çevre mühendisi istihdamı yapmaması hükümetin çevre sorunlarına yaklaşımını ortaya koymaktadır. 

İstihdam sorununun her meslek alanında olduğu gibi Çevre Mühendisliği alanında da büyük bir sorun teşkil ettiği su götürmez bir gerçektir. Siyasal iktidarların ucuz emek gücü yaratmak adına her kente bir üniversite ve her üniversiteye "her bölüm" yaklaşımı işsiz mühendis, mimar ve şehir plancısı ordusu yaratmaktadır. Tüm meslektaşlarımızın bu önünü görmeyen yaklaşımın farkında olması; sorunların kökten çözümünde doğru bir başlangıç noktası olacaktır.  

Öte yandan, bakanlıkların ayrılması, "çevre" nin ve halk sağlığının "şehirciliğin" altında yok sayılması; uzun süredir gerek merkez gerekse taşra teşkilatları tarafından çevresel denetimin yapılmaması; idareci kadrolarına çevre mühendisleri yerine çevre ile bağlantılı olmayan meslek gruplarından kişilerin yani çevresel hassasiyeti ve teknik bilgisi olmayan kişilerin atanması ve son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın çevre mühendisi istihdamı yapmayacağını açıklaması; hükümetin ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın çevre sorunlarına, halk sağlığına değer vermediğinin çok açık göstergesidir. 

2010 KPSS sınavına 6500 Çevre Mühendisi girmiş ve sınav bu yıl geçerliliğini yitirecektir. Tüm zorlukları göğüsleyerek üniversitelerden mezun olan ve ardından kamuda halk sağlığı ve çevre sorunlarının önlenmesi adına çalışmak isteyen ve KPSS sınavına giren çevre mühendislerinin; çevre sorunlarının önlenmesinden ve çözümünden sorumlu olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nda istihdamının sağlanması gerekmektedir. 

Aksi halde, merkez ve taşra teşkilatlarında yeterli teknik personeli olmayan ve idareci kadrolarında çevresel hassasiyeti ve teknik bilgisi bulunmayan kişilerin görevlendirildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, varlık nedenini yerine getirmemesinden ötürü oluşacak her çevre felaketinin ve halk sağlığı probleminin doğrudan sorumlusu olacaktır. 

Saygılarımızla,

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası


 

Okunma Sayısı: 3006