TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
BASINA VE KAMUOYUNA 3. KÖPRÜ = “DOĞA TAHRİBATI”+ “RANT”+ “ÇÖZÜMSÜZLÜK”+“KEŞMEKEŞ”+ “KENTSEL YOKSUNLAŞMA”

İstanbul`a yapılması planlanan 3. Köprü`nün ihalesi bugün gerçekleşiyor. Tüm bilimsel-teknik ve hukuksal itirazlara rağmen, ülkemizde bir `rant` projesi daha hayata geçirilmeye çalışılıyor.3. Köprü`den vazgeçilmeli, vergilerimizle, emeğimizle oluşturulan kamu bütçesi, bu yanlış projeye aktarılmamalıdır!

Genel Merkez 10.01.2012 (Son Güncelleme: 10.02.2012 17:44:25)

 

İstanbul`a yapılması planlanan 3. Köprü`nün ihalesi bugün gerçekleşiyor. Tüm bilimsel-teknik ve hukuksal itirazlara rağmen, ülkemizde bir "rant" projesi daha hayata geçirilmeye çalışılıyor.

3. Köprü`den vazgeçilmeli, vergilerimizle, emeğimizle oluşturulan kamu bütçesi, bu yanlış projeye aktarılmamalıdır!

Çünkü;

- İstanbul`un ulaşım sorununa kesinlikle çözüm olmayacaktır. Göç sorunu çözülmeden, raylı sistem kentin dört bir yanını sarmadan, rantsal dönüşüm süreçlerine son verilmeden, İstanbul`a değil 3. Köprü, 5. Köprü`nün dahi yapılması sorunu çözmeyecek, aksine; bireysel araba kullanımını, karayolu ulaşımını teşvik ederek, sorunların daha da çözümsüzleşmesine neden olacaktır. 

- Projenin planlanan bölgelerde yapılması İstanbul`un kültürel ve doğal mirasını tahrip edecek niteliktedir. 

- Plansız, sözde organize sanayinin yoğunlaştığı kentte, hava kirliliği, atık su sorunu, deniz kirliliği kronikleşmeye başlamışken, İstanbul`un doğasına zarar verecek bir yapılaşma, tükenişi hızlandıracaktır. Ne yazık ki, bu tükeniş, olası bir depremin etkilerinden daha yıkıcı, daha kalıcı olacaktır. 

- Kentlerin, içerisinde yaşayanlara dönük gelişimi; tarihine sahip çıkılması ve toplumun kentle kurduğu ilişkinin arttırılması ile mümkündür. 3. Köprü bunların hayata geçirilmesi için önemli bir engeldir. Otobanlarla parçalanmış kentler, kentlilerin kentten soyutlanmasını sağlamakta, kentle kurulan ilişkiyi ve sosyal yaşamı olumsuz etkilemektedir. 

17 Temmuz 2008 ve 26939 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan, "ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ`nin "Kapsam Dışı Projeler" başlıklı geçici 3. Maddesi`nin yürütmesi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`na Odamız tarafından yapılan itirazla durdurulmuştur.  Bunun anlamı, 3. Köprü gibi çevre tahribatı yaratacak birçok projenin ÇED`e tabi olacağıydı. Ancak ne yazık ki, iktidar gittikçe olağanlaşmaya başlayan tarzı ile hukukun arkasından dolanarak yönetmelikte değişiklik yapmış ve 3. Köprü gibi projelerin ÇED muafiyetinin önünü açmıştır. Odamız bu değişikliğe de hukuki itirazını bilimsel ve mesleki temelle yapmıştır. Bugün, yapılması için adımların atıldığı, ihale işlemlerinin gerçekleştirildiği 3. Köprü için herhangi bir olası çevresel etki değerlendirmesi tartışması yapılmamaktadır. Yalnızca "0" lardan oluşan para birimlerinin konuşulduğu bir süreçte gerçekleşen ihalenin çevresel katliamı körükleyeceği daha bugünden oldukça nettir. 

Hava kirliliği, deniz kirliliği, kentsel yoksunluk, siluet tahribatları, karayolu kazaları, doğa tahribatı, orman katliamları ile değil, "Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı; kuşların çiçeklerin diyarı" bir İstanbul için, geç olmadan, 3. Köprü projesi iptal edilmeli, temeline kamu yararını ve çağdaş, konforlu kent yaşamını gözeten politikalar, projeler hayata geçirilmelidir. Odamız bu temelde yapılacak projelere, mesleki ve teknik birikimi ile destek vermeye hazırdır. 

 

Saygılarımızla, 

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

 

 

 

Okunma Sayısı: 908