TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
KAMU KURUMLARINDA ÇEVRE MÜHENDİSİ İSTİHDAMI ARTTIRILMALIDIR

Bakanlıkların merkez ve yerel teşkilatlarının en önemli görevlerinden olan çevresel izin-lisans, çevre denetimi, su yönetimi, doğal hayatın sürdürülebilirliği gibi uygulamaya dönük yapılması gereken işlerde ciddi oranda personel eksikliği bulunmakta, az sayıda bakanlık çalışanı bu alanda görevlendirilmekte ve sanayici, alanda çalışan kurum ve kuruluşlar işlemlerini gecikmeli olarak gerçekleştirebilmektedirler.

Genel Merkez 06.12.2011 (Son Güncelleme: 06.12.2011 15:11:15)

 

Ülkemizde plansız sanayinin ve plansız kentleşmenin yaygınlaşması ile birlikte çevre sorunları çeşitlenerek artmaktadır. Bu noktada, sorunlar öncelikle önleyici faaliyetlerle azaltılmalı ve çözülmelidir. Doğal kaynakların sınırsız tüketiminin engellenmesi ve az tüketilmesi için koşulların yaratılması, temiz suya ücretsiz erişimin tüm yurttaşlara sağlanması, yeraltı ve yerüstü sularının kirliliğinin engellenmesi, geniş kitlelerde anlık ciddi sağlık sorunları yaratan hava kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması, tarımsal üretimin halk sağlığına zararının önlenmesi, atıkların toplanması ve bertarafı gibi önemli konuların çözülmesi için öncelikle kamu yararı gözeten bir çevre politikasının hayata geçirilmesi ve bu politikaların uygulanması için çevre mühendisi istihdamının kamu kurumlarında yaygınlaştırılması ve arttırılması gerekmektedir.

 

Ancak ne yazık ki, çevre mühendisi istihdamına, çevre ile doğrudan bağlantılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı`nda büyük bir ihtiyaç olmasına rağmen düşük seviyelerde kalmaktadır.

 

Söz konusu bakanlıkların merkez ve yerel teşkilatlarının en önemli görevlerinden olan çevresel izin-lisans, çevre denetimi, su yönetimi, doğal hayatın sürdürülebilirliği gibi uygulamaya dönük yapılması gereken işlerde ciddi oranda personel eksikliği bulunmakta, az sayıda bakanlık çalışanı bu alanda görevlendirilmekte ve sanayici, alanda çalışan kurum ve kuruluşlar işlemlerini gecikmeli olarak gerçekleştirebilmektedirler.

Öte yandan, çevresel denetimlerin teknik alt yapıya sahip olmayan meslek gruplarınca gerçekleştirilmesi sebebiyle denetimlerde çevre mevzuatından öte, evraklar dışında inceleme yapılmamasına neden olmakta ve çevre sorunlarının önlenmesi ve çözülmesi adına herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememektedir.

 

2010 yılında 25 çevre mühendisi bu yıl ise 52 çevre mühendisinin merkezi atama ile kamu kurumlarında istihdam edilmiştir. Ne yazık ki, Kamu Personel Seçme Sınavı`ndan oldukça yüksek puan alan meslektaşlarımızın dahi ataması gerçekleşmemiştir. 80 milyon nüfusa sahip yaklaşık 780.000 kilometrekare yüz ölçümüne sahip, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, çevre sorunlarının düşük sayıda istihdam edilen çevre mühendisleri ile tespiti, önlenmesi ve çözümü mümkün değildir.

 

Bu anlamda, 12 Haziran 2011 seçimlerinden önce çevre mühendislerine verilen sözler tutulmalı, gerek çevre sorunlarının önlenmesi ve azaltılması, çevresel denetimlerin sağlıklı yürütülmesi, izin-lisans alacak işletmelerin sağlıklı değerlendirilmesi, doğal hayatın korunması; gerekse ülkemiz çevresel koşullarının bilimsel-teknik donanım ile iyileştirilmesi adına, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı`nın merkez ve taşra teşkilatlarında çevre mühendisi istihdamı arttırılmalıdır.

 

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

10. Dönem Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 1632