TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
KÜTAHYA’DA ÖLÜM KOL GEZİYOR!
Genel Merkez 20.06.2011 (Son Güncelleme: 05.10.2011 16:57:46)


Kütahya Gümüşöy‘de bulunan Eti Gümüş A.Ş. tesislerinde 07 Mayıs 2011 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda kamuoyunun gündemine gelen siyanür atık barajı çökmesiyle oluşan çevre felaketinde tehlike devam ediyor.  Siyanür zehirlenmesiyle ilgili olgular, hayvan ölümleri ve yapılan içme suyu analizlerinin sonuçları kaygımızı arttırmaktadır.

Konu ile ilgili başta Kütahya Valiliği olmak üzere kamu kurumları tarafından açıklama yapılmazken, hastalar bile hastalıkları ile ilgili ayrıntıları öğrenemiyorlar. Ortada büyük bir ihmal varken hiçbir tedbirin alınmaması düşündürücüdür. Konu ile ilgili defalarca uyarılarda bulunulmasına rağmen tesisin kapatılması bir yana faaliyetlerine tekrar başlamış olması ihmalin ve çarpık anlayışın boyutlarını ortaya çıkarmaktadır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası‘nın Dulkadir Köyü‘nden alınan su numunelerinin yasal sınırların kat be kat üstünde çıkmış olması durumu açık olarak ortaya koymaktadır. İzmir Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılan 14.06.2011 tarihinde alınan su numunesi analizinde Siyanür, Arsenik, Kadmiyuım, Antimon yüksek bulunmuştur. Arsenik 518.8 mikrogram/L (mevzuat limiti 10.0 mikrogram/L) 52 kat yüksektir. Antimon 71 mikrogram/L (mevzuat limiti 5.0 mikrogram/L) 14 kat yüksektir. Kadmiyum 79 mikrogram/L (mevzuat limiti 5.0 mikrogram/L) 16 kat yüksektir. Siyanür ise 44 240 mikrogram/L (mevzuat limiti 50.0 mikrogram/L, Uluslar arası limit 22.0) binlerce kat yüksektir. Kütahya Valiliği aynı tarihte yapılmış tetkik sonucunu kendi web sayfasında yayınladı. Valiliğe göre Dulkadir köyündeki siyanür seviyesi 13/06/2011 tarihinde 0,60‘dan fazladır. Ancak bu fazlalık yüz kat mı? Binlerce mi? bilinmemektedir. Suda bu düzeyde siyanür ve ağır metal bulunması tüm canlı hayatını hem kısa hem yıllarla ifade edilecek şekilde uzun sürede tehdit eden bir durum oluşturmaktadır.

Read More

Kütahya Valiliği ise 14/06/2011, 15/06/2011 ve 16/06/2011 tarihli analiz sonuçlarını gizleyerek kamuoyunu yanıltmaktadır. Böyle bir durumda Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneye kaldırılan vatandaşlarda siyanür zehirlenmesi olmadığının iddia edilmesi yaşanan felaketle ilgili kaygılarımızı arttırmaktadır. Sağlık Bakanlığı‘nın konu ile ilgili kanıta dayalı açıklamalar yapması gerekmektedir.

Bu noktada daha önceki önerilerimizi tekrar ediyoruz.

  • Kütahya Gümüşköy‘de bulunan Eti Gümüş A.Ş.‘ne ait gümüş madeni işletmesi DERHAL KAPATILMALIDIR.
  • Atık havuzları ile ilgili olarak devlet tarafından ıslah çalışmalarına başlanmalı ve tüm ıslah çalışması maliyetleri firma tarafından karşılanmalıdır.
  • Tesiste çalışanların tüm yasal hakları firma tarafından ödenmeli ve çalışanlar devlet tarafından başka bir işe yerleştirilmelidirler.
  • Suları, toprakları ve hayvanları zehirlenen yöre halkının tüm mağduriyetleri devlet tarafından karşılanmalıdır.
  • Dulkadir başta olmak üzere çevre köylerde yaşayan insanların ve canlı yaşamı etkilenimi ve sağlık etkileri araştırılmalıdır.

Sağlık Bakanı, Kütahya İl Sağlık Müdürü, Çevre ve Orman Bakanı ve Kütahya Valisi bu sorumsuz davranışlarıyla ETİ Gümüş AŞ‘nin çevreyi kirletme suçuna ortak olmaktadır. Sorumlu kamu yöneticileri, göz göre göre halk sağlığını tehlikeye atmakta ve işletmeci firmanın çıkarını korumak adına yöre yurttaşlarının sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını yok saymaktadır. Türk Ceza Kanunu‘nun 181., 182., 60., 109. Maddelerine göre maden işletmesine savcılık tarafından el konularak, izin ve ruhsatlarının iptal edilmesi gerekmektedir. Kütahya Gümüşköy İzleme Platformu Cumhuriyet Savcılarını derhal harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye2dee siyanürlü altın madenciliğine son verilmesi için kaç canlının yaşamını yitirmesi beklenmektedir?

Kütahya Gümüşköy İzleme Platformu

DİSK Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası

KESK Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası

KESK Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

KESK Tarım, Orman, Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası

KESK Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Türk Tabipler Birliği

Ekoloji Kolektifi

Okunma Sayısı: 741