TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
SORUMLU MÜDÜRLÜK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Genel Merkez 30.01.2009 (Son Güncelleme: 22.09.2011 15:04:34)

12 Şubat 2002 tarih ve 24669 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" ile makine, kimya, petrol mühendisliklerinin yanı sıra çevre mühendisliği de yönetmelik kapsamına dahil edilmiş, tesislerin kuruluş, denetim, emniyet ve ruhsatlandırılma aşamalarında sorumlu müdür olarak görev almaları zorunlu hale getirilmiştir.

 

Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten bu yana, söz konusu alan Odamızın öncelikli gündemi haline gelmiş, meslektaşlarımıza yönelik bir dizi eğitim semineri düzenlenmiştir.

Denetim sürecinde yer alan kuruluşlar arasındaki karmaşa ve yetersiz kalan mevzuatın getirdiği olumsuzluklar arasında sorumlu müdür olarak görev alacak çevre mühendislerinin çalışma yaşamlarının düzenlenmesi ve özlük haklarının korunabilmesi için Odamızca çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Bu süreçte, TMMOB‘ye bağlı Kimya, Petrol ve Çevre Mühendisleri Odaları bir protokol çerçevesinde bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütmüştür. Ancak, sağlıksız işleyen denetim süreci ve yönetmelikteki çeşitli boşluklar nedeniyle, söz konusu alan sorun alanı" olmaktan ne yazık ki sıyrılamamış, sorumlu müdür olarak görev alan mühendislerin istihdamı, olumsuz çalışma koşulları, ücret politikasındaki eşitsizlik ve bir dizi etik tartışma ile sorunlar birikerek bugüne kadar gelmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 13 Mart 2005 tarih ve 25754 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile alan yeniden düzenlenmiş ve yine EPDK tarafından 7 Ocak 2006 tarih ve 26046 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği" ve 25 Mart 2006 tarih ve 26119 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği" yayımlanmıştır.

Yayınlanan yönetmeliklere paralel olarak, TMMOB bünyesinde de bir çalışma komisyonu oluşturulmuş, komisyon çalışmalarını halen sürdürmektedir. Görev yapacak sorumlu müdürlerin ve diğer personelin eğitim ve belgelendirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen LPG Piyasası Eğitim Yönetmeliği kapsamında yer alan, eğitim, uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilen kişilerce verilir", TMMOB, Sorumlu Müdür ve LPG Yetkili Personel Eğitimi başvuru şeklini, eğitim ve sınav koşullarını, eğitim süresi ve programını, ‘Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Personel Eğitimi‘ ile ‘Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Personel Belgesi‘ ücretlerini belirler" hükümleri doğrultusunda, TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 07 Nisan 2006 tarihli toplantısında aldığı 517 sıra nolu karar aşağıda yer almaktadır:

KARAR NO 517: EPDK tarafından Resmi Gazete‘de yayımlanan LPG Eğitim Yönetmeliği kapsamında;

a) TMMOB‘a bağlı ilgili meslek Odası‘nın: Çevre, Kimya, Makina, Petrol Mühendisleri Odaları olmasına,
b) Sorumlu Müdür kurslarına katılarak belge almak isteyen çevre, kimya, makina ve petrol mühendislerinin bağlı oldukları Odaların sorumlu müdür kurslarına ve sınavlarına katılmalarına,
c) Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Personel Eğitimi verecek kişilerde Üniversitelerin makina, kimya, çevre ve petrol mühendisliği bölümünden mezun ve ilgili Oda üyesi olmak, mesleğini yapmaya bir engeli bulunmamak, Kurs konularına göre Odası tarafından düzenlenen kursları başarıyla tamamlayarak belgelendirilmiş olmak ve Odası önerisi ile uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilmiş olmak" koşullarının aranmasına,
d) Sorumlu Müdür ve LPG Yetkili Personel Eğitimi başvuru şekli, eğitim ve sınav koşulları ve eğitim programlarının ilgili odalarınca belirlenmesine,
e) Sorumlu Müdür eğitimlerinin 3 gün (Günde 8 saat) olmasına,
f) LPG Yetkili Personelinden; LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförleri) eğitiminin 2 gün (Günde 8 saat), LPG Dolum ve Boşaltım Personeli (Dolum Personeli, Tüp Dolum Personeli, Tanker Dolum Personeli, Otogaz LPG Dolum Personeli, Pompacılar) eğitiminin 2 gün (Günde 8 saat), Tüplü LPG Dağıtım Personeli (Tüp Dağıtım Personeli, Tüp Dağıtım Araçlarının Şoförleri) eğitiminin 1 gün (Günde 8 saat), LPG Teknik Personeli (Test ve Muayene Elemanları) eğitiminin 2 gün (Günde 8 saat) olarak belirlenmesine,
g) Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Personel Eğitim" ücretlerinin 60 YTL/gün olarak belirlenmesine,
h) Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Personel Belge" ücretlerinin 15 YTL olarak belirlenmesine,
karar verildi.

Konu Oda Yönetim Kurulumuzun öncelikli gündemleri arasında yerini almış, adı geçen yönetmeliklere ve TMMOB kararlarına dayanılarak, Oda Yönetim Kurulumuzca Sorumlu Müdür Yetkilendirme Yönergesi"nin hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Odamızca, Sorumlu Müdür olarak görev yapacak çevre mühendislerine yönelik uygulama başlamış olup, örnek sorumlu müdür belgesi aşağıda yer almaktadır.


2002 yılından bu yana Çevre, Petrol ve Kimya Mühendisleri Odalarınca düzenlenen eğitim seminerlerine katılarak başarılı olan meslektaşlarımızın eğitimleri geçerli olup, başvuru sırasında gerekli diğer evraklarla birlikte katılım belgelerini Odamıza ibra etmeleri gerekmektedir.

LPG İkmal İstasyonlarında Sorumlu Müdürlük Eğitim Seminerleri, Eylül ayından itibaren düzenlenmeye başlanmış olacaktır. Odamızca yakından takip edilen konu ile ilgili gelişmeleri, Odamızın web sitesinden ve ÇMO Haber Bülteni‘nden takip edebilirsiniz.

Okunma Sayısı: 613