TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
DANIŞTAY ALTINCI DAİRE EN:2009/882
Genel Merkez 30.03.2009 (Son Güncelleme: 05.07.2011 13:59:44)

21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 1.1.2009 tarihinde yürürlüğe giren "Çevre Denetimi Yönetmeliği"nin bazı maddelerinin iptaline ve yürütmenin durdurulmasına talebiyle Odamız tarafından Danıştay`da açılan davada verilen 3.3.2009 tarihli ara karar: Davalı idare Çevre ve Orman Bakanlığının birinci savunması alındıktan ve savunma verme süresi geçtikten sonra yürütmenin durdurulması isteminin incelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3.3.2009 tarihli ara karara buradan ulaşabilirisiniz.

 

Okunma Sayısı: 816