TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
DENİZ ÇAYIRLARINA NELER OLUYOR

Deniz çayırlarının, deniz suyunun temizlenmesi, kıyıları erozyona karşı koruması gibi çok önemli etkileri var.

Genel Merkez 08.01.2009 (Son Güncelleme: 15.06.2011 10:56:43)

Deniz çayırlarının, deniz suyunun temizlenmesi, kıyıları erozyona karşı koruması gibi çok önemli etkileri var.

Akdeniz, diğer tropik denizlerle karşılaştırıldığında besin tuzları yönünden daha fakir bir deniz olmasına rağmen, engin berrak sularında birçok canlıya ev sahipli ği yapmaktadır. Akdeniz‘in biyolojik çeşitliliğinde rol oynayan etkenlerden biri de hı arasında deniz eriştesi ya da deniz çayırı olarak da bilinen ve adını Poseidon‘dan alan .
donia Oceanica çayırları. Posidonia Oceanica, denize dönen kara kökenli çiçekli deniz bitki lerinden Akdeniz‘e endemik (özgü) bir tür.

Denizin ormanları olarak nitelendirebileceğimiz sağlıklı deniz çayırları, suyun oksijenler.
mesi, besin kaynağı sağlaması, yaşam ve üreme alanı oluşturmasının dışında, deniz suyunu temizlemesi, kıyıları dalgaların neden olduğu erozyona karşı koruması gibi pek çok önemli rol oynuyor. Ayrıca yakın zamanda ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen bir araştırma sonucunda Akdeniz kıyı ekosistemini, yabancı ve yayılımcı türlere karşı savundukları da ortaya koyuldu.

Akdeniz ekosistemi için anahtar tür olan Posidonia Oceanica çayırları yüksek ekoloj önemi nedeni ile koruma altına alınmıştır. Posidonia Oceanica çayırları 21 Mayıs 19S tarihli Habitat Direktifi gereğince (92/43/EEC) Akdeniz‘deki koruma öncelikli yaşam alanl rı arasında yer almaktadır. Ayrıca Barselona (1995) Anlaşması‘nın -^" Özel Çevre Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitlilik Protokolünde tehdit ve tehlike altındaki türler listesinde (Annex II) bulunmaktadır. Aynı zamanda uluslararası anlaşmaların yanı sıra ulusal kanunlarca da koruma altına alınmış bir türdür.

   Popüler Bilim

Okunma Sayısı: 1132