TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
DİPLOMALARDAKİ MÜHENDİS VE MİMAR UNVANLARI HAKKINDA ÖRNEK YARGI KARARI

Odamız İstanbul Şubesi tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü aleyhine açılan davada İstanbul 9. İdare Mahkemesi örnek olabilecek bir karar vermiştir.

Genel Merkez 08.07.2009 (Son Güncelleme: 14.06.2011 13:55:40)

Odamız İstanbul Şubesi tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü aleyhine açılan davada İstanbul 9. İdare Mahkemesi örnek olabilecek bir karar vermiştir.

2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) talimatı ile diplomalarda mühendis ve mimar unvanlarına yer verilmemekteydi. Bu durum aynı zamanda yetkin, yetkili veya uzman mühendis-mimar gibi uygulamalara da zemin hazırlamaktaydı.

Odamız İstanbul Şubesi tarafından İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olan Serkan Özbektaş adlı öğrencinin diplomasında "Çevre Mühendisi" unvanın yazılmamış olmaması nedeniyle 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun‘un 3. Maddesi gereği diplomalara "Mühendis" unvanın yazılması ile ilgili İTÜ Rektörlüğü‘ne itirazda bulunmuştur. Rektörlüğün olumsuz yanıtı üzerine İstanbul 9. İdare Mahkemesi‘nde dava açılmıştır.

Rektörlük savunmasında YÖK Başkanlığı‘nın 08.06.2005 tarih ve 1339 sayılı yazısını dayanak olarak göstermiştir. Söz konu savunma mahkeme tarafından yerinde görülmemiştir.

3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun‘un 3. maddesi "....yazılı vesikaları haiz bulunanlara da "Mühendis" veya "Mimar" unvanı verilir. Bu unvanlar diploma veya ruhsatnamelere de derç olunur" şeklindedir.

Mahkeme kararında yürürlükte olan 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun‘un açık hükmünün idari bir kararla kaldırılamayacağının açık olduğuna, Rektörlük tarafından tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Bu karar 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren YÖK talimatı ile bütün üniversitelerde diplomalarda unvanlara yer verilmemesine dair uygulamanın hukuka ve mevzuata uygun olmadığını da ortaya çıkarmıştır.

Odamız, mesleğimizin uygulanması sürecinde meslektaşlarımızın karşılaşacakları haksız her türlü işlem ve davranışa karşı önlemler almaya ve mesleki etkinliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 1484
Fotoğraf Galerisi