TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
8. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ; ÇEVRE HUKUK SİYASET

Bugün çevre sorunları çeşitlenerek ve derinleşerek küresel bir krize dönüşmüştür.

Genel Merkez 06.11.2009 (Son Güncelleme: 14.06.2011 11:02:34)

Bugün çevre sorunları çeşitlenerek ve derinleşerek küresel bir krize dönüşmüştür. Bu krizin sadece teknik ve teknolojik yaklaşımlarla aşılmasının, toplumsal bir konu olan çevre sorunlarının çözümü için yeterli olmayacağı bilinen bir gerçekliktir. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, bu krizin çözümüne yönelik, kamusal yararın ve bilimin ışığında politikaların oluşturulması ve hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamdaki çalışmaların en önemlilerinden biri de "Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi"dir.

Çevre alanında üretilen çalışmaların en geniş kesimlerce paylaşılmasını ve tartışılmasını amaçlayan Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi‘nin sekizincisi 12-14 Kasım 2009 tarihlerinde, Antalya‘da düzenlenmektedir.

Ana teması "Çevre Hukuk Siyaset" olarak belirlenen VIII. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi‘nin; bir taraftan çevre mühendisliği alanının ayrılmaz bir parçası olan çevre hukukunu oluşturan mevcut politika ve ilkelerin tartışıldığı, çevre alanının hukuk ve siyaset alanlarıyla ilişkisinin irdelendiği, diğer taraftan kapsam çerçevesinde mesleki-bilimsel-teknik çalışma ve deneyimlerin paylaşıldığı bir etkinlik olması amaçlanmaktadır.

Nitelikli bilimsel ve teknik çalışmaların değerlendirilmesine zemin olan kongre programı kapsamında çevre hukuku - politika - etik, çevre yönetim araçları ve çevrsel etki değerlendirme (ÇED), hava kirliliği, evsel ve endüstriyel atıksu, atık yönetimi ve su kirliliği konuları başta olmak üzere farklı alanlarda üçü çağrılı, 40 sözlü bildiri ve 20 poster bildiri yer almaktadır.

Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu‘nun "Çevre Politikası ve Hukuku" üzerine değerlendirmeleri ile başlayacak olan Kongre‘de 2009 yılında Almanya‘da "Yeşil Yetenekler" ödülüne layık görülen Çevre Mühendisi Kerem Güngör‘ün "Yeşil Yeteneklerin Ardından: Organik Artıkların Sürdürülebilir Yönetimi" ile ilgili çalışmasına yer verilecektir. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından, ülkemizde nispeten yeni bir meslek alanı olan çevre mühendislerine yönelik 2009 yılında yapılan anket çalışmasının sonuçları ile "Çevre Mühendisleri Kimdir ve Nelere Nasıl Yaklaşıyor" sorusuna Kongre kapsamında yanıt aranacaktır. Ayrıca Kongre‘de 2009 yılı Şubat ayında aramızdan ayrılan Prof. Dr. Türkel Minibaş anısına gerçekleştirilecek panelde "Yerel Yönetimler, Çevre ve Hukuk" konusu masaya yatırılacaktır.

Çevre sektörünün, çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ve yayın organlarının yer alacağı bir Sergi-Fuar da Kongre boyunca açık kalacaktır. Yine kongre kapsamında teknik ve tarihi-kültürel geziler yapılacaktır.

Çevre Mühendisliği Kongresi‘nin; ulaştığı aşama, sektördeki saygınlığı, toplumsal alanda ve bilimsel düzeydeki başarısı ile çevre alanında önemli izler bırakacağına inanıyor, yaşanabilir bir dünya için umutlarımızı çoğaltmasını diliyoruz.

Kongre programı için: http://www.cmokongre.com/

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Okunma Sayısı: 764