TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
GDO YASASI MECLİS`TE
Genel Merkez 17.12.2009 (Son Güncelleme: 13.06.2011 15:56:45)

Yayın : Birgün Tarih : 17.12.2009 StxCm :54 İl : İstanbul
Sayfa : 12 Periyod: Günlük/Gazete Tel : 0212 288 28 00 - 288 20 02-03 Tiraj : 5.108

 

 

Hükümet, GDO ve ürünlerinin Türkiye‘ye "kontrollü girişini" bu kez yasa ile düzenledi. Biyogüvenlikyasa tasarısı, Meclis‘e sevkedildi. 
Genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) yasa tasarısı belli bir eşik değere kadar GSO içeren ürünlere izin veriyor. Eşik değeri aşan GDO‘lu ürünlerde "etiketleme" zorunluluğu getiriliyor. Kural ihlalinde on yıla kadar hapis cezası da Öngörülüyor. 
Tasarının ana hatlarında şu maddeler var; »GDO veya ürünlerinin ithalatı, ihracatı, deneysel amaçlı serbest bırakılması, piyasaya sürülmesi ile genetiği değiştirilmiş mikroorganizmaların kapalı alanda kullanımına, bilimsel esaslara göre yapılacak risk değerlendirmesi sonrasında karar verilecek. 
» Ürün, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitliliği tehdit etmeyecek. 
»Üretici ve tüketicinin tercih hakkını ortadan kaldırmayacak. 
»Ekolojik dengesinin ve ekosistemin bozulmasına neden olmayacak. 
»GDO ve ürünlerinin çevreye yayılma riski bulunmayacak. 
»Biyolojik çeşitliliğin devamını tehlikeye düşürmeyecek. 
»GDO denetimi için dokuz kişiden oluşan Biyogüvenlik Kurulu oluşturulacak. 
»Kurul kararlarına aykırı olarak GDO ve ürünleri kullanılamayacak. Genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvan üretilemeyecek. 
»GDO ve ürünlerinin piyasaya sürülmesinden sonra kararda verilen koşullara uyup uyulmadığı kontrol edilecek. 
»Usulsüz kullanımlarda on yıla varan hapis cezaları ve para cezaları uygulanacak. 
»Belirlenen eşik değerin üstünde GDO içeren ürünlerin etiketinde GDO içerdiği açıkça belirtilecek. Her bir GDO ve ürününe ayırt edici kimlik verilerek kayıt altına alınacak. 
»Eski yönetmelikre binde dokuz olan eşik değer ve diğer usuller ise daha sonra yönetmelikle belirlenecek.

 

Kupürün detayı...

Okunma Sayısı: 544