TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
İKİNCİ `ÇEVRE GÖREVLİSİ` EĞİTİMİNE İKİNCİ DAVA

Çevre Denetimi Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasının ardından Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ilan edilen ve 9-25 Kasım 2009 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen “Çevre Görevlisi ve Çevre Görevlisi Eğitici Eğitimi”nin

Genel Merkez 25.12.2009 (Son Güncelleme: 13.06.2011 15:30:08)

Çevre Denetimi Yönetmeliği`nde değişiklik yapılmasının ardından Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ilan edilen ve 9-25 Kasım 2009 tarihlerinde Antalya`da gerçekleştirilen "Çevre Görevlisi ve Çevre Görevlisi Eğitici Eğitimi"nin yasal dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle Odamız tarafından 6 Kasım 2009 tarihinde iptal davası açılmıştı. Açılan davada yürütmenin durdurulmasına dair talebimizin incelemesi Ankara 16. İdare Mahkemesi`nde devam ederken Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ilan edilen ve 7-23 Aralık 2009 tarihlerinde Antalya`da gerçekleştirilen İKİNCİ ""Çevre Görevlisi ve Çevre Görevlisi Eğitici Eğitimi"nin iptali için Odamızca, 24 Aralık 2009 tarihinde (DÜN), İKİNCİ bir dava açılmıştır.  

 

 

Dava konusu işlem meslek alanımızdaki iş ve işlemleri sorunlu ve içinden çıkılmaz bir sürece sürüklerken, meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını yok sayan bir düzenleme olarak kamu yararının tesisine de hizmet etmemektedir. İlgili mahkemeden oluşabilecek kamu zararının önemi ve önceliği nedeni ile bir an önce yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talebimizi bir kez daha yineliyoruz.

 

Biryandan ilgili makamlarca konu sürüncemede bırakılarak mevzuattaki karmaşa ve belirsizlik ile uygulamadaki eksik ve yanlışlıklar sürdürülürken, diğer yandan eğitimler Bakanlıkça tüm hızıyla devam ettirilmektedir. Tüm uyarı ve girişimlerimize rağmen ısrarla sürdürülen eğitimlerde, tek esneklik, ilk eğitim sonrasında çevre mühendislerinin söz konusu eğitimlerden sadece mevzuat ile ilgili bölüme katılması yönünde gösterilmiş, ancak yine yapılacak sınavda bu bölüm ile ilgili ölçme değerlendirme yapılacağı duyurulmuştur. Bu durumun kendisi dahi Bakanlık tarafından yayınlanan, konuyla ilgili Tebliğe aykırı iken çevre mühendisliği bölümlerinde 4 yıllık lisans sürecince alınan eğitimler yok sayılarak 4 yıl boyunca verilen eğitim Bakanlıkça iki haftalık bir programla eş tutularak eğitimlere devam edilmektedir.

 

Bakanlığın verdiği bu eğitimlerin hiçbir hukuki dayanağı olmadığı da apaçık ortadadır. Mühendislik ve mimarlık hizmetlerini yerine getirebileceklerin alması gereken eğitimler 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun`da tarif edilmiş olup diğer taraftan 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun`da Bakanlığın lisans eğitimini sağlayacak nitelikte bu tür bir sertifika/belge verme yetkisi bulunmamaktadır.

Çevre Mühendisliği hizmetlerin TMMOB Çevre Mühendisleri Odası mevzuatı usul ve esaslarına göre yürütülmek zorundadır. Bakanlığın söz konusu eğitim ve sınava ilişkin düzenlemesi yasal olmadığı gibi Odamızın yetkilerinin de gaspı anlamına gelmektedir.

"Çevre Görevlisi" gibi belirsiz ve yersiz tanımlamalarla bir yandan çevre mühendisliğinin çalışma alanları yok edilmekte diğer taraftan çevre ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren hayati bir konu göz ardı edilmektir. Bu hatanın doğuracağı maddi zararların yanında doğal varlıklar üzerinde yaratacağı tahribatın geri dönüşü imkansız sonuçlara yol açacağı da aşikardır.

 

Tüm bu zararların sorumlusu olacak ilgili makamları bir an önce görevlerini yerine getirmeye çağırıyor, Çevre Denetimi Yönetmeliği ve ilgili Tebliğ başta olmak üzere sürecin takipçisi olacağımızı bir kez daha bildiriyoruz.

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 662