TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
3. ÇEVRE GÖREVLİSİ EĞİTİMİNE DE ODAMIZ TARAFINDAN DAVA AÇILDI

Çevre ve Orman Bakanlığı`na çevre görevlisi yetmiyor. Bakanlık açılan davalara rağmen, her eğitimde yüzlerce kişiyi salonlara doldurarak, 2010 yılı içerisinde ülkedeki çevre mühendisi kadar çevre görevlisi yetiştirmeyi kendisinin asli görevi kabul etmiş görünüyor.

Genel Merkez 08.01.2010 (Son Güncelleme: 13.06.2011 15:19:23)

BAKANLIĞA ÇEVRE GÖREVLİSİ YETMİYOR !

1, 2 YETMEDİ

3. ÇEVRE GÖREVLİSİ EĞİTİMİ DE DAVALIK

Çevre ve Orman Bakanlığı‘na çevre görevlisi yetmiyor. Bakanlık açılan davalara rağmen, her eğitimde yüzlerce kişiyi salonlara doldurarak, 2010 yılı içerisinde ülkedeki çevre mühendisi kadar çevre görevlisi yetiştirmeyi kendisinin asli görevi kabul etmiş görünüyor. Açılan davalara rağmen çevre mühendisliği mesleğini büyük bir hızla yok edecek altyapıyı hazırlıyor.

 

Bakanlık tarafından 9-25.11.2009 tarihli birinci, 7-23.12.2009 tarihli ikinci çevre görevlisi eğitim programından sonra üçüncü eğitimin de 18.1.2010 tarihinde Antalya‘da yapılacağı duyuruldu, listeler ilan edildi, son başvuru tarihleri belirlenerek banka hesap numaralarına eğitim ücretlerinin yatırılması istenildi.

Bu süreçte Odamız tarafından yapılan girişimlere ve açılan davalara kayıtsız kalınarak Anayasa‘nın 2. maddesinde hukuk devleti gereği yargısal denetimin sonucunun beklenmesi, Bakanlıkça davalar sonuçlanıncaya kadar eğitimleri durdurmak seçeneği bir yana, açılan davalarda yasal zorunluluk süresinin son gününde cevap vermek, cevap için sürenin uzatılmasını Mahkemeden istemek suretiyle sınav tarihlerini geçirmek dahil tüm yollar deneniyor, dava süreçleri uzatılmaya çalışılarak eğitimler tamamlanıyor. Bakanlıkça çevre mühendisleriyle bir tutulan "görevliler" 100 saatlik eğitim için birkaç bin Türk Lirası‘na sertifikalandırılıyor. Çevre Mühendisliği mesleği bizzat Çevre ve Orman Bakanlığı eliyle yok ediliyor...

 

Bir kez daha tekrarlıyoruz:

Bakanlığın verdiği bu eğitimlerin hukuki dayanaktan yoksundur. Mühendislik ve mimarlık hizmetlerini yerine getirebileceklerin alması gereken eğitimler 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun‘da tarif edilmiş olup diğer taraftan 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun‘da Bakanlığın lisans eğitimine denk nitelikte bu tür bir sertifika/belge verme yetkisi bulunmamaktadır.

Çevre Mühendisliği hizmetleri TMMOB mevzuatı usul ve esaslarına göre yürütülmek zorundadır. Bakanlığın söz konusu eğitim ve sınava ilişkin düzenlemesi yasal olmadığı gibi Odamızın yetkilerinin de gaspı anlamına gelmektedir.

"Çevre Görevlisi" gibi belirsiz tanımlamalarla bir yandan çevre mühendisliğinin çalışma alanları yok edilmekte diğer taraftan çevre ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren hayati bir konu göz ardı edilmektir. Kamu yararı barındırmayan bu uygulamanın doğuracağı maddi zararların yanında doğal varlıklar üzerinde yaratacağı tahribatın geri dönüşü imkansız sonuçlara yol açacağı da aşikardır.

Tüm bu zararların sorumlusu olacak ilgili makamları bir an önce görevlerini yerine getirmeye çağırıyor, Çevre Denetimi Yönetmeliği ve ilgili Tebliğ başta olmak üzere sürecin takipçisi olacağımızı bir kez daha bildiriyoruz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 760