TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞME

20 Mayıs 2010 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı`nda yapılan toplantıya, Çevre Mühendisleri Odasını temsilen Oda Başkanımız Doç.Dr. Selim Sanin, Oda Genel Sekreterimiz Hasan Şevki Çifçi, Oda Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Taşdemir ve Oda Yedek Yönetim Kurulu Üyemiz Özge Ergen, Çevre ve Orman Bakanlığı adına Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Yahşi, Daire Başkanı Kemal Ünsal, Şube Müdürü Fatih Erkal, Kimya Mühendisleri Odası adına Erdoğan Işık katılmıştır. Toplantıda Çevre Mühendisleri Odası’nın “Çevre Görevlisi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Taslağı” hakkındaki görüşü iletilmiştir.

Genel Merkez 25.05.2010 (Son Güncelleme: 13.06.2011 14:06:55)

Değerli Meslektaşlarımız,

20 Mayıs 2010 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı‘nda yapılan toplantıya, Çevre Mühendisleri Odasını temsilen Oda Başkanımız Doç.Dr. Selim Sanin, Oda Genel Sekreterimiz Hasan Şevki Çifçi, Oda Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Taşdemir ve Oda Yedek Yönetim Kurulu Üyemiz Özge Ergen, Çevre ve Orman Bakanlığı adına Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Yahşi, Daire Başkanı Kemal Ünsal, Şube Müdürü Fatih Erkal, Kimya Mühendisleri Odası adına Erdoğan Işık katılmıştır. Toplantıda Çevre Mühendisleri Odası`nın "Çevre Görevlisi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Taslağı" hakkındaki görüşü iletilmiştir.

Bahsi geçen yönetmelik ile ilgili meslek örgütümüze mensup tüm üyelerimizin kaygılı olduğu, bu yönetmeliğin çevre mühendisliği diplomasını anlamsızlaştıracağı, bu düzenleme ile sadece meslek haklarımızın elimizden alınması ile kalınmayacağı aynı zamanda Türkiye‘nin çevre politikasının da kötü yönde etkileneceği yönündeki endişelerimiz bakanlık yetkililerine aktarılmıştır.

Odamız, bakanlık yetkililerine hazırladığı önerileri yazılı olarak sunmuş ve talep edilen değişikliklerin üzerinden gerekçeleri ile madde madde geçilmiştir. Odamız tarafından hazırlanan yazılı yönetmelik görüşünde, üyelerimiz tarafından sözlü ve e-posta üzerinden iletilen görüşler ve yönetmelik ile ilgili oluşturulan komisyonun değerlendirilmelerine yer verilmiştir.

Odamızın, meslektaşlarımızın haklarının yanı sıra, Türkiye`de sağlıklı bir çevre yönetimi için etkin bir yönetmelik oluşturulmasını istediği, bakanlık yetkililerine belirtilmiştir. Kağıt üstünde kalan bir denetim yönetmeliğinin, Türkiye`ye geri dönüşü imkansız zararlar yaratabileceği, her iki tarafın da kabul ettiği bir saptamadır.

Yönetmeliğin bakanlık tarafından yayımlanan taslak hali çevre mühendislerinin mezuniyet sonrası B grubu belgeli çevre görevlisi olarak iş edinmelerine imkan vermektedir. Ancak A grubu belge alabilmek için çevre mühendisleri sınava girmek zorunda bırakılmaktadır. Odamız, çevre mühendislerinin zaten ellerinde olan haklarının bir sınav aracılığı ile ellerinden alınamayacağını belirtmiştir.

Odamız, Yönetmelik çerçevesinde A ya da B sınıfı belge alarak çevre görevlisi olabilecek mesleklerin sınırlandırılması gerektiğini belirtilmiştir. Biyolog, kimyager, elektrik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, veteriner hekimlik gibi meslek dallarının yönetmelikte yer alan kütle dengesi yaklaşımı, proses bilgisi, numune alma ve karakterizasyon yöntemleri, ilgili diğer mühendislik yöntemleri, vb. teknik konular hakkında formasyona sahip olmadıkları ve çevre görevlisi sürecinde görev almalarının doğru olmadığı belirtilmiştir.

Bakanlık yetkililerine buna benzer belge süreçlerinde yaşanan sorunlar hatırlatılmıştır. LPG istasyonları sorumlu müdürlüğü ile ilgili süreçte dağıtılan sertifikaların nasıl işlevsiz hale geldiği ve bu sebeple de hem sertifika alan mühendislerin mağdur olduğu hem de LPG İstasyonlarının kontrolü imkansız bir düzensizliğe sürüklendiği anlatılmıştır.  

Odamız, çevre mühendislerinin A sınıfı çevre görevlisi belgesi alması için sınav yerine 3 yıllık deneyim uygulamasının daha doğru olacağı belirtilmiştir.

Yönetmelik taslağında, Ek-1 listesinde yer alan tesisler için çevre birimi kurma şartı bulunmamaktadır. Bu durumda Ek-1 listesinde yer alan tesislerde kirleticiliklerine bakılmaksızın çevre mühendisi istihdamı şartı aranmayacak ve bu hizmet dışarıdan danışmanlık olarak alınabilecektir. Bu durum bile tek başına meslektaşlarımızın istihdamını çok ciddi anlamda engelleyecektir. Ek-1 listesinde bulunan ve kirletici yüklerinin fazla olduğu zaten bilinen bu tesislerin bir danışmanlık firması ile anlaşma yapması durumunda sorumluluklarından kurtulacağı gibi bir izlenim oluşmaktadır. Odamız tarafından yönetmelik taslağının Ek-1 listesinde yer alan tesisler için çevre birimi kurulmasının şart olduğu vurgulamıştır. Ancak Bakanlık yetkilileri Çevre Kanunu‘nun yönetmelikte yer alan danışmanlık firması ile çalışma alternatifini mecbur kıldığını belirtmiştir. Bu konu ile ilgili Çevre Kanunu‘nda değişiklik yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

Toplantı sonunda, henüz bakanlık dışındaki kurumlara görüşe açılmamış olan taslağa dair Çevre Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan görüşlerin yazılı olarak Bakanlığa iletilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Odamız, yönetmelik taslağı ile ilgili bakanlığa ileteceği görüşlerini üyelerimiz başta olmak üzere ilgili kamuoyu ile paylaşacaktır. Talep ettiğimiz değişiklikler hayata geçmediği durumda geniş çaplı bir dizi etkinlik ile mücadelemizi sürdüreceğiz.

Üyelerimize, meslektaşlarımıza ve tüm kamuoyuna duyurulur.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 857