TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
PUTKA GÖLÜ YOK OLUYOR! ENGEL OLALIM!

Çıldır Gölü Önemli Bitki Alanı (ÖBA), Kars ve Ardahan illerinde yer alan oligotrofik gölleri içerir.

Genel Merkez 15.06.2010 (Son Güncelleme: 13.06.2011 13:50:12)

Çıldır Gölü Önemli Bitki Alanı (ÖBA), Kars ve Ardahan illerinde yer alan oligotrofik gölleri içerir. Bu göllerin en önemlilerinden Çıldır Gölü, onun yakınındaki Putka Gölü (Gölbaşı) ve Çalı Gölü, içerdikleri nadir bitki türleri ve bitki örtüsü tipiyle Önemli Bitki Alanı olarak belirlenmiştir.

Günümüzde doğa koruma çalışmalarında yükselen bir değer olan ÖBA, nadir, tehlike altında ve botanik açıdan olağanüstü zengin popülasyonlarını barındıran ve nadir habitat ve bitki örtüsünü içeren doğal alanlardır.

Putka Gölü, aşağıda bilimsel adları verilen sucul ve bataklık bitkilerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu bitkiler ulusal ölçekte nadir bitkilerdir ve yaşamları bu özel ortama bağlıdır.

  • Equisetum fluviatile R
  • Urticularia minor,(R)
  • Utricularia vulgaris.(R)
  • Elatine  alsinastrum
  • Eleocharis acicularis
  • Limosella aquatica
  • Carex limosa (R)
  • Carex rostrata
  • Hippuris vulgaris
  • Potamageton alpinus (R)

Aynı zamanda Türkiye‘nin de taraf olduğu Bern Sözleşmesine göre alanda Tehlike Altındaki Habitatlar kapsamında Eleocharis acicularis sığ su toplulukları bulunmaktadır. Bern Sözleşmesine göre bu habitat (PUTKA GÖLÜ‘nün tamamı) korunmalıdır.

Nadir tür ve habitatların korunması ve sonraki nesillere aktarılması için tüm Ardahanlıların, yerel ve merkezi yönetimin, kamu kurum ve kuruluşlarının, Putka Gölü‘nde bulunan bu özel floranın korunmasında büyük sorumluluğu vardır. Türkiye‘nin de taraf olduğu sekiz adet uluslararası sözleşme ve yönetmelik gereği de bu özel türleri barındıran özel habitatın korunması gereklidir.

Çevre ve Orman Bakanlığı‘nın bir an evvel Putka Gölü‘ne giderek görevini yerine getirmesi ve Putka Gölünü tehdit altına sokacak Ardahan Üniversitesi Kampüs inşaatının derhal durdurulması gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Çevre Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 825