TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

1972 yılının 5 Haziran`ında Stokcholm`de kabul edilen `Dünya Çevre Günü` ne yazık ki halen kutlanabilecek bir gün değildir.

Genel Merkez 05.06.2011 (Son Güncelleme: 13.06.2011 10:37:28)

BASINA VE KAMUOYUNA

1972 yılının 5 Haziran‘ında Stokcholm‘de kabul edilen "Dünya Çevre Günü" ne yazık ki halen kutlanabilecek bir gün değildir. Ülkemizde ve dünyada insan yaşamını ve doğayı olumsuz etkileyecek faaliyetlerin devam etmesi, yaşam alanlarının daralması ve üretim-tüketim ilişkisinin gittikçe vahşileşerek doğayı tahakküm altına alması, bu günün kutlanmaması için yeterlidir.

Öte yandan, 12 Haziran 2011 genel seçimleri yaklaşırken, seçimlere katılacak siyasi partilerden ve bağımsız adaylardan çevre sorunlarına dair herhangi bir görüş, öneri ve tartışma duyulamamaktadır.

Sanki ülkemizdeki alt yapı sorunu çözülmüş, herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı sağlanmış, memleketin tüm köylerinde, kentlerinde, beldelerinde sağlıklı içme suyuna herhangi bir ücret talep edilmeden ulaşılmış, katı atık sorunu halledilmiş, tehlikeli atıkların envanteri çıkartılmış ve takibi, bertarafı sağlanabilmiş, GDO‘lu ürünler takibe alınabilmiş ve üretimi tamamen yasaklanabilmiş, Ergene Havzası, İzmir Körfezi, Kızılırmak, Ankara Çayı, Asi Nehri, Seyhan ve Ceyhan Havzaları ve memleketin tüm yeryüzü ve yeraltı suları pislikten arınmış, atık işçileri güvenceli ve sağlıklı bir halde çalışabilir duruma getirilmiş, çöplükler patlamaz, havalar solunabilir olmuş da iktidarı hedefleyen siyasi partiler bu konuları dillendirmeye gerek görmemiş gibi...

Kuşkusuz böyle bir tablo olmadığı halde, seçim sürecinde ülkemizin çevre politikasına ve çevre sorunlarına dair herhangi bir konu gündeme getirilmemektedir.

Sosyal politikaların önemli bir temeli olan çevre politikaları, tarım, enerji, sanayi ve kentleşme politikalarından önce tartışılmalı, kamu yararı gözeten, halk sağlığını kendisine dert eden bir perspektifle ele alınmalıdır.

5 Haziran Dünya Çevre Günü‘nde, halkımızın seçim sürecinde sağlıklı bir çevrede yaşama, beslenme, barınma ve ulaşım haklarını gözeterek sandığa gitmelerinin, ülkemizin geleceği için önemli olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Doğanın tükenişi ülkemizdeki yanlış politikalar nedeniyle hızlanırken, doğanın tahammül sınırları aşılmaya başlanmışken, biran önce bu gidişe dur demek ve "yer yüzünü aşkın yüzü" haline getirmek hepimizin elinde. Ancak o zaman dünya çevre gününü kutlayabileceğiz!

Saygılarımızla,

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 833