TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ODAMIZIN ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YENİLEBİLİR ENERJİ KANUNU ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRÜLÜYOR.

Yenilenebilir Enerji Kanunu`nda yapılan değişikle beraber milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ile tabiatı koruma alanlarında, muhafaza ormanlarında, yaban hayatı geliştirme sahalarında ve özel çevre koruma bölgelerinde, ilgili Bakanlığın görüşü alınarak enerji üretim tesislerinin kurulmasına izin verileceği ve değişikliğin bu alanların büyük bir rant alanına dönüşeceği konusunda Oda olarak Kamuoyunu uyarmaktaydık.

Genel Merkez 25.02.2011 (Son Güncelleme: 18.05.2011 16:10:03)

6094 SayILI Yenİlenebİlİr Enerjİ KaynaklarININ Elektrİk Enerjİsİ Üretİmİ AmaçlI KullanIMINA İlİşkİn Kanunda DeğİŞİKLİK YapILMASINA Daİr Kanun İle İlgİlİ olarak, OdamIZIN yasanIN CumhurbaşkanI tarafIndan onaylandIĞI günden berİ yapmIŞ olduğu çalIşmalar sonuç verdİ. Ana Muhalefet PartİSİ, yenİ kanun değİŞİKLİĞİNİ Anayasa Mahkemesİne götürüyor.


Yenilenebilir Enerji Kanunu‘nda yapılan değişikle beraber milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ile tabiatı koruma alanlarında, muhafaza ormanlarında, yaban hayatı geliştirme sahalarında ve özel çevre koruma bölgelerinde, ilgili Bakanlığın görüşü alınarak enerji üretim tesislerinin kurulmasına izin verileceği ve değişikliğin bu alanların büyük bir rant alanına dönüşeceği konusunda Oda olarak Kamuoyunu uyarmaktaydık. Ayrıca Oda Yönetim Kurulu olarak Meclisteki Muhalefet partilerine bu yasanın Anayasa Mahkemesi‘ne götürülmesi için talepte bulunmuştuk.

Bu kapsamda, Odamızın yapmış olduğu çağrılar ve Meclis‘te sürdürdüğü yoğun görüşme trafiği sonrasında Ana Muhalefet Partisi ile 9 Mart 2011 tarihine kadar Dava metninin hazırlanması ve Anayasa Mahkemesi‘ne sunulması konusunda uzlaşma sağlanmıştır.

Bu gelişmeler ışığında Odamız, Ülkemize ve Doğaya rağmen sürdürülen rant politikalarının engellenmesi açısından vermekte olduğu mücadelede önemli bir aşama daha kaydetmiştir ve bu mücadelesine devam edecektir. Oda Yönetim Kurulumuz, Türkiye‘nin çevre politikasının belirlenmesi açısından Meslektaşlarımıza ve Halkımıza vermiş olduğu en büyük sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğu içerisindedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 671