TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Bu yıl, kadın haklarının kazanılmasında verilen mücadelenin simgeleştiği 8 Mart`ın `Dünya Kadınlar Günü` ilan edilişinin 101. yılı.

Genel Merkez 08.03.2011 (Son Güncelleme: 18.05.2011 15:47:26)

Bu yıl, kadın haklarının kazanılmasında verilen mücadelenin simgeleştiği 8 Mart‘ın "Dünya Kadınlar Günü" ilan edilişinin 101. yılı.

Anayasa‘daki "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" ifadesine karşın, aile yaşamı, çalışma hayatı ve yaşamın tüm alanlarında kadının konumuna bakıldığında koşulların hiç de eşitlikçi olmadığı görülmektedir.

Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olsa da, tek başına yasal düzenlemelerin toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesinde yeterli olmadığı açıktır.

Bugün üniversitelere öğrenci alınırken kadın-erkek ayrımı olmamasına rağmen, sıra iş hayatına geldiğinde kamu kurumları başta olmak üzere personel alım ilanlarına da yansıyan cinsiyet ayrımcılığı oldukça düşündürücüdür.

Bugün hala, kız çocuklarının okutulmamasına, kadın cinayetlerinin devam etmesine, iş yaşamında kadın istihdamının engellenmesine olanak sağlayan her türlü düşünce ve yapı, artan gerici politikalarla birlikte ülkenin her noktasına yayılarak kuşatmaya devam etmektedir.

Bu ülkenin hemen her yerinde her yaş, meslek ve statüden erkekler hemen her yaş, meslek ve statüden kadınlara fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddet uygulamakta ve bu uygulama her yıl katlanarak büyümektedir. Bu ülkede hemen her gün kadınlar, ısrarla sürdürülen politikasızlığın, bakar körlüğün cesaretlendirdiği eşleri, eski eşleri, babaları, kardeşleri tarafından sokak ortasında hunharca öldürülmekte; devlet tarafından korun(a)mamaktadır. Korumakla, bakmakla yükümlü olanların istismar ettiği kız çocukları suçlanabilmektedir.

Yaşamın tüm alanlarında, insanlık onuru ve değerlerinin gerektirdiği hak, fırsat ve sorumluluklar açısından, iki cins arasındaki eşitliğin tanınması ve gerçekleştirilmesi için daha kaç yüzyıl gereklidir acaba?

Bugün kadınlar alanlarda, kurultaylarda, panellerde haklarını anlatmaya ve aramaya çalışırken hala adına köşe yazarı denilen kendini bilmez; "kadınların öpülerek kendine getirilmeleri gerektiğini" yazabilmektedir bu ülkede...

Bugün ülkemizde cinsiyet ayrımcılığı, aile içi ilişkilerden başlayarak toplumsal hayat içerisinde her düzeyde yaşanmaya devam ediyor. İş yaşamında, sosyal yaşamda, aile içi yaşamda kadının kadın olmasından kaynaklı sorunlar, tarihsel, kültürel, dinsel faktörler nedeniyle görmezden geliniyor, kadın sorunu indirgemeci bir mantıkla ele alınarak "sığ" politikada malzeme olarak kullanılıyor.

Kadınları kuşatan ve sorunlarını ağırlaştıran bu koşulları ortadan kaldırmak için mücadeleyi sürdürmek bugün çok daha önemlidir.

Biz biliyoruz: Kadına yönelik ayrımcılık, sömürü ve şiddet; eşitsizliğin, sınırsız tüketimin, sömürünün, yoksulluğun sistemleştirildiği kapitalizmin doğal sonuçlarından sadece birisidir. Egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden cinsiyet ayrımcılığı çözülmeden özgür ve eşit bir toplum yaratılması mümkün değildir.

Evet, bütün bunlara rağmen "Dünya Kadınlar Günü" kutlu olsun.

Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada sırf kadın olduğu için sömürülen; emeğin ve alın terinin damla damla süzüldüğü, şantiyelerdeki, mutfaktaki, ofisteki, hastanedeki, tarlalardaki, fabrikalardaki kadın işçilerin, annelerimizin, kardeşlerimizin, kadınlarımızın günüdür.

Bu gün, kadınlığını, onuru, şefkati ve emeğiyle yüceltmiş; yoz inançların, düşüncelerin ve hoyrat ellerin altında yaşama direnmiş ve direnmekte olan kadınlarımızın günüdür.

Bu gün, küflü bilinçlerin hapsedemeyeceği ve toza bulanmış zihinlerin düşleyemeyeceği, kadın doğmuş olmanın meziyet sayıldığı bir yaşam sevincini simgeler.

Bu gün bahardır!

Bu gün, kadını hiçleştiren, kendi namussuzluklarını, iffetsizliklerini örtmek için kadın bedenini namusun, iffetin ve ahlakın simgesi haline getiren her tür ideolojiye, zihniyete ve geleneklere karşı duruşun bir an‘ıdır.

Bu gün, bir kez daha, mühendis mimar şehir plancısı kadınların, mutfaktan ofise, tarladan şantiyeye, madenden hastaneye, atölyeden fabrikaya yaşamın her yerinde emeğini veren ve alın terini akıtan kadınların sesi olduğu gündür.

Bugün yaşamın her alanında olan; üreten, geliştiren, büyüten kadınların birlik, mücadele, dayanışma günüdür.

Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 638