TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
15 MAYIS TMMOB MİTİNGİNE ÇAĞRI

Bağlı olduğumuz birlik olan TMMOB, toplumsal sorunlara karşı mücadelede ülke sathında önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Her geçen gün mücadele etmemiz gereken cephe genişlemektedir. Çünkü; emperyalizmin kullandığı araçlar vasıtasıyla neo-liberal politikalar toplum tarafından içselleştirilmekte ve artık temel hak olan suyun dahi satılması olağanlaştırılmaktadır.

Genel Merkez 05.04.2011 (Son Güncelleme: 06.05.2011 15:59:01)

BASINA VE KAMUOYUNA ÇAĞRI

Bağlı olduğumuz birlik olan TMMOB, toplumsal sorunlara karşı mücadelede ülke sathında önemli sorumluluklar üstlenmektedir.  Her geçen gün mücadele etmemiz gereken cephe genişlemektedir. Çünkü; emperyalizmin kullandığı araçlar vasıtasıyla neo-liberal politikalar toplum tarafından içselleştirilmekte ve artık temel hak olan suyun dahi satılması olağanlaştırılmaktadır. Her geçen gün bir başka gömleğe bürünen yıkıcı rant politikaları artık sınır tanımamakta ve sadece bugünü değil geleceğimizi de tehdit etmektedir. İktidar tarafından yürütülen nükleer programlar dünyanın gözü önünde hız kesmeden devam etmektedir.

Ancak, sorunların çokluğu ve karşımızdaki ilkesiz güç bizi korkutmamaktadır. Emperyalist güçler tarafından yaratılmak istenen toplum, tepkisiz, apolitik ve içten içe çürüyen bir yapıdan ibarettir. Ya buna göz yumacağız ya da mücadele edip, örgütlü toplumu yaratacak ve toplumsal değişime öncülük yapacağız. Üyelerinden, bilimden ve emekten beslenen, düşünsel duruşu yüzyıllara kök salmış mühendis, mimar ve şehir plancılarının halktan yana mücadelesi, emperyalist güçler tarafından yaratılmak istenen apolitik ve köleleşen toplumsal yapıya karşı, eşitlikten, barıştan ve özgürlüklerden yana bir toplumsal yapıyı yaratmaya yetecektir.

Çevre Mühendisleri olarak içinde yaşadığımız toplum ile ilgili önemli görevlerimiz olduğunun farkındayız.  Sorunlarımızı haykırabilmek ve örgütlü mücadelemizi gösterebilmek adına, 15 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenecek olan TMMOB Mitingi tarihi bir fırsattır. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının haklı mücadelesinin emekçi sınıf mücadelesinin bir parçası olduğunun bilinci ile emekten yana bir ülke özlemiyle;

Hep beraber, Tek Ses, Tek Yürek 15 Mayıs‘ta TMMOB Mitinginde buluşalım.

Saygılarımızla,

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 661