TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
GEMİ SÖKÜM FAALİYETLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORUMUZ YAYINDA…
Izmir Şube 16.09.2022 (Son Güncelleme: 16.09.2022 14:07:34)

GEMİ SÖKÜM FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORUMUZ YAYINDA…

Gemi sökümü teknik veya ekonomik ömrünü tamamlamış ya da yasal sınırlamalar nedeniyle kullanılamaz hale gelmiş gemilerin parçalarına ayrılması işlemidir. Gemi sökümünden elde edilen malzemeler, yeni gemi yapımı ve hurdadan demir çelik üretiminde kullanılır. İzmir`de Aliağa`da gerçekleştirilen gemi sökümünün yarattığı çevre kirliliği ve işçi sağlığına yönelik oluşturduğu riskler bölge için ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir.

Gerek mevcut tesislerde çalışma koşulları gerekse söküm için ithal edilen gemilerin içerdiği tehlikeli maddeler nedeni ile oluşan çevre kirliliği ve işçi sağlığına yönelik olumsuzluklar endişe verici boyutlara ulaşmıştır.

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak, uzun yıllardan beri gemi söküm faaliyetlerini takip ederek, sürece dair görüş ve değerlendirmelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. İlgili meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte ülkemizin ve Aliağa`nın atık çöplüğü haline gelmemesi için ortak mücadelede yerimiz aldık. Çevre Mühendisleri Odası olarak, önceki yıllarda Kuito, Ethane gemilerine karşı verdiğimiz mücadelede olduğu gibi, 2022 yılında Nae Sao Paulo gemisinin hukuksuz bir şekilde ülkemizde getirilerek sökülmemesi için meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte davacı olduk.

Şubemiz, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu ve çevre platformları ile birlikte 1,5 yıl önce Nae Sao Paulo Gemisinin söküm sürecine karşı yürütmeye başladığımız mücadele İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, sivil toplum örgütleri, yerel yönetim ve yurttaşların desteği ile güçlenerek devam etti. Gemi Koordinasyon Grubu olarak verilen ortak mücadele sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen izinler kaldırıldı, gemi Brezilya Çevre Bakanlığı tarafından geri çağrıldı.

Ancak Aliağa Gemi Söküm Bölgesi`nde mevcut koşullarda gemi sökümü devam ediyor.

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak hazırlamış olduğumuz Gemi Söküm Faaliyetleri Ön Değerlendirme Raporu ile gemi söküm faaliyetleri ile ilgili genel durum tespiti ile görüş ve değerlendirmelerimizi paylaşmayı amaçladık. Raporumuz ekte yer almaktadır.

Raporun hazırlanmasında katkı ve destekleri için Değerli Hocamız DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Sn. Enver Yaser KÜÇÜKGÜL` e teşekkür ederiz.

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak, kamusal sorumluluğumuz, yasa ve mevzuatımızın bize verdiği görev ve sorumluluk kapsamında ülkemizin tehlikeli atık çöplüğü haline gelmemesi, denizlerimizin kirlenmemesi, çevre ve yaşam hakkının korunması adına çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyuyla bir kez daha paylaşıyoruz.

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Okunma Sayısı: 15
Fotoğraf Galerisi