TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 16`NCI GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 16`ncı Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Genel Merkez 30.03.2022 (Son Güncelleme: 30.03.2022 17:17:23)

 

İnsan faaliyetleri kaynaklı küresel iklim tahribatı; tüm canlıların yaşam alanlarını yok etmektedir. Bu etkiler ile mücadelede Çevre Mühendisleri Odası olarak kamusal alanların, doğanın, madenlerin, enerji kaynaklarımızın sermayeye peşkeş çekilmesine karşı etkili bir mücadele yürütmeye devam edeceğiz.

Dünyada ve özellikle ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz, başta çevresel etkileri azaltmaya yönelik kaynak aktarımını düşürmekte, tüm halkımızı yoksullaştırmaktadır. Beraberinde hükümetin uyguladığı belgelendirme, sertifikalandırma ile sahip olduğumuz lisans diplomamız hiçleştirilmekte, meslek alanımız daraltılarak farklı meslek gruplarına açılmaktadır. Mesleki teknik yetkinliklerimizin arttırılması, geliştirilmesi için Odamızın amaca yönelik eğitimlerinin yaygınlaştırılması hedeflerimiz içerisinde yer almaktadır.

Bilim Danışma Kurulu‘nun; tüm bu mesleki eğitimler, meslek alanımıza giren konularda görüşlerimizin oluşturulmasında, sempozyum, çalıştay vb. etkinliklerde fikirlerini öne çıkaracağız.

Üye aidiyetini ve Oda birimleri arasındaki koordinasyonu daha da güçlendireceğiz.

Odamız bilim ve tekniğin ışığında, TMMOB ilkeleri doğrultusunda, toplum yararını ön planda tutarak emekten yana haklı mücadelesine devam edecektir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

 

Okunma Sayısı: 222
Fotoğraf Galerisi