TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
MÜSİLAJ SORUNU VE MARMARA’NIN GELECEĞİ ÇALIŞTAYI

“22 Maddelik EP Yeterliliği, Engeller ve Yetki-Sorumluluk Haritası” paneli gerçekleştirildi. Panele, Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ahmet Kahraman konuşmacı olarak katıldı.

Genel Merkez 12.01.2022 (Son Güncelleme: 12.01.2022 02:20:54)

‘Müsilaj Sorunu ve Marmara`nın Geleceği Çalıştayı‘nda müsilaj konusunun sebepleri, bertaraf stratejileri, halk sağlığı ile ekonomiye olan etkileri ve hazırlanan 22 Maddelik Eylem Planı`nın yeterli olup olmadığı tartışıldı. Çalıştay iki oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Çalıştay 3 oturum şeklinde gerçekleşti. Birinci oturumda müsilajın ne olduğu, nasıl oluştuğu, önlenmesi için neler yapılması gerektiği, Marmara`yı saran müsilajın temizlenme çalışmaları, şu anki durumu hakkında panelistler tarafından sunumlarla anlatıldı. Gerçekleşen Panellerde ve tartışma gruplarının ortak gündeminde 22 maddelik Koruma Eylem Planı ile Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmesi vardı.

Marmara Denizi`nin geleceği için müsilaj sorununun bertarafında kullanılabilecek çözüm önerilerinin rapor haline getirilerek ilgili taraflar ve kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

İkinci oturum kapalı olarak gerçekleşti. Katılımcılar tarafından şu sorular tartışıldı:

"Müsilajın kök nedenlerinin bertarafında 22 Maddelik Eylem Planı yeterli midir? Yetki ve sorumluluk haritası ne olmalı?", "Toplum hangi etkin yöntemlerle ve nasıl bir stratejiyle bilinçlendirilmeli?", "Müsilajın ve bertaraf yöntemlerinin olumlu-olumsuz yönleri, halk sağlığı ve ekosistem üzerindeki etkileri nelerdir?", "Müsilajın görünen veya görünmeyen sosyo-ekonomik etkileri ne seviyede olacaktır?"

Ardından TULIP Eğitim ve Danışmanlık Kurucu ve Genel Müdürü Şafak Özsoy moderatörlüğünde "22 Maddelik EP Yeterliliği, Engeller ve Yetki-Sorumluluk Haritası" paneli gerçekleştirildi. Panele, Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörü A. Cihat Kahraman, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Kahraman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem konuşmacı olarak katıldı.

Okunma Sayısı: 14
Fotoğraf Galerisi