TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇEVRE DANIŞMANLARI SORUNLARINI KONUŞMAK ÜZERE BULUŞUYOR!

3 Aralık Cuma günü 19.30 Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube’de buluşuyoruz.

Istanbul Şube 01.12.2021 (Son Güncelleme: 01.12.2021 16:14:38)

 

Çevre Denetim Süreçlerinin Eksiklikleri Çevre Mühendislerinin Sırtına Yüklenemez!

Yakın zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından  3/11/2021 tarihinde "TÜM ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARININ DİKKATİNE" başlığı ile bir duyuru yayınlandı.

Bu duyuruda firmaların çevre danışmanlık hizmeti verdiği işletmelere ilişkin ziyaret programı planlanırken; Çevre, İzin ve Lisans Yönetmeliğinin ek listesine giren işletmeler için hafta içi program yapılması gerekliliği ifade edilmiştir. Ek listesine girmeyen işletmeler için; ek listesine giren firmalardan arta kalan günlerin kullanılması, öncelikli olarak cumartesi yeterli olmazsa pazar günlerinin de çalışma programına dahil edilebileceği bildirilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu Madde 46: Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. göre, tüm çalışanlara hafta içerisinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme(hafta tatili) verilir.  " 

4857 sayılı Kanunun 46. Maddesinde görüldüğü üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapmış olduğu bu açıklama ile açıkça meslektaşlarımızın iş kanununa aykırı çalıştırılmasını teşvik etmekte ve çevre görevlisi süreciyle başlatmış olduğu mesleğimize yönelik itibarsızlaştırmayı arttırarak sürdürmektedir.

Çevre denetim süreçlerinin sağlıklı sürdürülmesi, ek listesine girmesine bakılmaksızın her türlü işletmenin çevreye verdiği zararın denetlenmesi ve kontrol altına alınması bakanlığın başlıca görevlerindendir. Bu bağlamda; ek listesinde yer almayan firmalara da normal çalışma düzeninde ziyaret koşulu getirilmesi gereklidir. Fakat sistemde oluşan boşlukların, meslektaşlarımızın izin günleri ipotek altına alınarak çözülmesi kesinlikle kabul edilemez. Bakanlık, çevre denetim süreçlerine ilişkin düzenlemeler yaparken, meslektaşlarımızın insanlık dışı koşullarda, resmi izin günlerinde çalışma programı yapılarak çalıştırılması fikrinden derhal vazgeçmelidir. 

Meslektaşlarımızın çevre denetim süreçlerine daha çok katkı sağlayabilmelerinin tek koşulu, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, ekolojik dengenin öncelik haline gelmesi ve çevre mühendisliği mesleğinin değersizleştirilmekten vazgeçilmesidir.

Mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına karşı ancak birlikte hareket edersek sonuç alabileceğimizin farkında olarak, çevre danışmanlığı yapan meslektaşlarımızın iş hayatında yaşadığı zorluklar ve Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya ilişkin yol haritası belirlemek üzere 3 Aralık Cuma günü 19.30 Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube‘de buluşuyoruz.

Katkı sunmak, sürecin parçası olmak isteyen tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.

Okunma Sayısı: 124
Fotoğraf Galerisi