TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
MESLEĞE İLK ADIM EĞİTİM SEMİNERLERİ 2021
Izmir Şube 03.08.2021 (Son Güncelleme: 03.08.2021 12:09:48)

 MESLEĞE İLK ADIM EĞİTİM SEMİNERLERİ 2021

 

Değerli Öğrenci Üyemiz,

Ağustos 2021 itibariyle, meslektaşımız olarak sizlerle birlikte olmaktan onur duyacağız. Odamız meslek alanınızla ilgili mevzuatın oluşturulması ve geliştirilmesi, meslektaşlarımızın meslek içi eğitimlerin gerçekleştirilmesi, mesleki haklarımızın korunması ve geliştirilmesi ve çevre yönetimine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar siz değerli üyelerimizin katkılarıyla güçlenerek devam edecektir.

Bu süreçte siz meslektaşlarımıza meslek hayatınızda ilk katkıyı sağlamak adına TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından 23-27 Ağustos 2021 tarihlerinde "Mesleğe İlk Adım Eğitim Semineri"  gerçekleştirilecektir.

 Eğitim kapsamında;

• TMMOB, ÇMO, Örgütlenme ve Mesleki Haklar

• ÇED Süreci ve Uygulama Esasları

• Danışmanlık Süreci ve Çevre İzin Lisans Uygulamaları

• Hava Kalitesi Yönetim Süreci ve Uygulamaları

• Çevresel Gürültü Yönetimi Ve Uygulamaları

• LPG Otogaz İstasyonlarında Sorumlu Müdürlük

• İçme Suyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri Projelendirilmesi

• Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi

• Derin Deniz Deşarjı ve Uygulamaları

• Endüstriyel Atıkların Yönetimi

• Yönetim Sistemleri

• Kamu İhale Kanunu Tanımları, Uygulamaları, Süreçleri

• Proje Yönetimi ve Planlama Süreçleri

• İş Sağlığı ve Güvenliği

• Yeraltı-Yerüstü Su Kaynakları Ve Havza Yönetimi

• Su Kalitesi İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

• Evsel Nitelikli Katı Atıkların Yönetilmesi

• Şantiye Yönetimi

• Sürdürülebilirlik

• Biyogaz Tesisleri Kurulum ve İşletim Esasları

• Afet ve Risk Yönetimi

• İçme Suyu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi

• Yenilenebilir Enerji

• Arıtma Çamurlarının Yönetimi

• Yurt Dışı Eğitim ve Burs Programları

• Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikler

• OSB‘lerde Çevre Yönetimleri

• Çevre Mühendisliğinde CBS Uygulamaları

konularında uzman meslektaşlarımız tarafından ilgili mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Detaylı program daha sonra paylaşılacaktır.

 

Eğitime katılmak isteyen yeni mezun ve 4. sınıf öğrenci üyelerimizin 18.08.2020 tarihine  kadar  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvcuGrrj4jE90VVlluzWn_fgYwy5eqMoCc linkindeki kayıt formunu doldurarak, kayıt olmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Okunma Sayısı: 30
Fotoğraf Galerisi