TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇMO 29. YAŞINDA… DAHA GÜÇLÜ, DAHA ÖRGÜTLÜ, DAHA KARARLI….
Izmir Şube 23.05.2021 (Son Güncelleme: 23.05.2021 21:08:10)

Değerli Meslektaşlarımız;

23 Mayıs 1992 tarihinde gerçekleşen TMMOB 32. Olağan Genel Kurulunda Çevre Mühendisleri Odasının Kuruluşu gerçekleşti. Bugün Odamız 29 Yaşında…

Örgütlülüğümüzün, Odamızın 29. Yaşını kutladığımız bu günlerde; ülkemizde yıllardır egemen olan ve çağdaş, katılımcı demokrasi ile hiçbir ortak noktası olmayan yönetim anlayışı nedeniyle; emeğin ve doğanın sömürüsü üzerine kurulmuş olan yönetim politikalarının değişmediğini, ülkemizin su kaynaklarının kirletildiği, doğal varlıkların ve orman alanlarının talan, tarihi zenginliklerimizin tahrip edildiği, kentsel dönüşüm süreçleriyle kent yoksullarının yerlerinden edildiği görüyoruz. Bu adaletsiz ve bilim dışı politikalara karşı çıkan TMMOB ve Odalarımızın yasal düzenlemelerle bakanlıkların denetimine alınıp, Kuruluş amaç ve asli görevlerinden uzaklaştırılarak işlevsizleştirilmeye çalışıldığı süreçten geçiyoruz...

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak; her zaman yaşamın ve kamu yararının tarafında yer alan, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını merkeze alan, mesleki birikimini mesleğimiz, Odamız ve toplumun yararı doğrultusunda kullanan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürdük.

14. Dönem Yönetim Kurulu olarak; yurttaşlarımızın esenliği ve doğal varlıkların korunmasını esas alan yönetim ve çevre politikalarının hayata geçirilmesi, örgütlü birliğimizi güçlendirerek, ülkemizi adalet, eşitlik, barış ve bilim temelinde yeniden kurmak, insanımıza, doğamıza, yaşamımıza sahip çıkma inancımız ve kararlılığımız ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bu süreçte; sağlıklı  çevrenin korunmasının temel mekanizması olan çevre mühendisliği   meslek disiplinimizi ,uzmanlığını, diplomalarımızı  3-5 günlük eğitimlerle verilen belgeler ile işlevsiz hale getirmeye çalışan, mesleğimizi görevli, sorumlu gibi tanımlara indirgemeye çalışan yasal düzenlemelerle mücadele etmeye, meslektaşlarımızın sesini duyurmaya devam etmeye kararlıyız.

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak, 29 Yıldır yürüttüğümüz mücadelemizde; doğanın ve emeğin sömürülmesine karşı mücadelenin bütünselliğini kavrayarak; mesleğimiz, meslektaşlarımız ve Odamız için mücadelemizi üyelerimizden aldığımız güç ile hep birlikte güçlendirmeye, dayanışmayı büyütmeye ve Meslek Odamıza sahip çıkmaya devam ediyoruz.

Bu mücadele ve kararlılığa, dayanışmaya, Meslek Odamıza Sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!..

Yaşasın ÇMO!

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 26
Fotoğraf Galerisi