TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
EKOLOJİK YIKIMA KARŞI İKİZDERE HALKININ YANINDA, SERMAYENİN KARŞISINDAYIZ!

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak, herhangi bir kamu yararı bulunmayan bu proje ile bir şirketin kârı uğruna yaşam alanlarının tahrip edilmesine karşı mücadele eden İkizdere halkının yanında olduğumuzu ifade ediyor, tüm kamuoyunu İkizdere halkının sesi olmaya davet ediyoruz.

Istanbul Şube 06.05.2021 (Son Güncelleme: 06.05.2021 22:40:49)

 

EKOLOJİK YIKIMA KARŞI

İKİZDERE HALKININ YANINDA, SERMAYENİN KARŞISINDAYIZ!

 

Yıllarca Karadeniz Sahil Yolu, Yeşil Yol, hidroelektrik santral projeleri, maden projeleri gibi ekolojik yıkım projelerine karşı mücadele eden Rize halkı, bugün de İkizdere ilçesine kurulmak istenen taş ocağının yaratacağı ekolojik tahribata karşı mücadelesini sürdürüyor.

UNESCO tarafından dünyada korunması gereken tabiat varlıkları listesine eklenen, doğal sit - nitelikli doğal koruma alanı ve kısmen doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edilen İkizdere`nin bir kolu olan İskencedere Vadisi`nde kurulmak istenen taş ocağı, bölgedeki ormanları, suları, toprakları, biyolojik çeşitliliği, kısacası yaşamı tehdit etmektedir.

Taş ocağı için yapılan ilk başvurunun ardından hızını alamayan Cengiz Holding kapasite artışı için yaptığı ikinci başvuru ile ne yöre halkının tepkisini ne de bölgede yaşanacak olan tahribatı önemsemediğini göstermiştir. Projeye karşı bölge halkının açmış olduğu dava süreci devam ederken ağaç kesimine başlanmış, kesimi durdurmak isteyen yöre halkı da kolluk kuvvetlerinin saldırısına uğramıştır.

Yetmiş beş yıl faaliyette kalacak olan taş ocaklarının her birinden yılda 15.724.800 ton malzeme çıkarılması beklenirken, kapasite artışı ile bu rakamın yılda 20.000.000 tona, ÇED alanını ise 13,45 hektardan 37,02 hektara genişletilmesi planlanmaktadır. Projenin yalnızca ilk başvuru dosyasında belirtilen verilerden yola çıkarsak; gürgen, kayın ve akçaağaç vb. gibi türlerin ağırlıklı olduğu ormanlardan oluşan yaklaşık 2.000 dekarlık alandan yılda toplam 31.449.600 ton taş çıkarılacağını söylemek mümkündür.

İkizdere Vadisi flora ve fauna çeşitliliği açısından zengin bir bölge olup yapılması planlanan taş ocağı bu nadir ekosistemin ve bölgedeki yaban hayatının yok olmasına neden olacaktır. Ayrıca patlamaların açığa çıkardı toz, titreşim ve gürültüden dolayı meydana gelecek pek çok olumsuz çevresel etki doğal yaşam alanlarına zarar verecek, organik çay üretimi, büyükbaş hayvancılık ve arıcılık gibi bölge halkının geçim kaynaklarını olumsuz etkileyecek ya da yok edecektir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak, herhangi bir kamu yararı bulunmayan bu proje ile bir şirketin kârı uğruna yaşam alanlarının tahrip edilmesine karşı mücadele eden İkizdere halkının yanında olduğumuzu ifade ediyor, tüm kamuoyunu İkizdere halkının sesi olmaya davet ediyoruz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

 

Okunma Sayısı: 155
Fotoğraf Galerisi