TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ÇMO: 2 Haftalık Atıksu Tesisi Eğitimiyle Uzman Yetişmez
Genel Merkez 22.02.2021 (Son Güncelleme: 22.02.2021 11:48:35)

Çevre Mühendisleri Odası, 2 haftalık online eğitimle, farklı meslek gruplarına Atıksu Arıtma Tesisi Sorumlusu unvanı verilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı. 

Çevre Mühendisleri Odası, 2 haftalık online eğitimle, farklı meslek gruplarına Atıksu Arıtma Tesisi Sorumlusu unvanı verilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Ankara Şubesi 11. Dönem Yönetim Kurulu, Çevre Mühendisliği unvanını değersizleştirdiğini öne sürdükleri düzenlemelere karşı bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada 23 Mayıs 2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ ile farklı meslek gruplarına birkaç günlük eğitim ve sonrasında yapılacak sınavla çevre mühendislerinin görev alanında yetkilendirilmelerinin mümkün hale geldiği hatırlatıldı ve düzenleme eleştirildi. 

“ÇEVRE MÜHENDİSİ UNVANI DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR”

Açıklamada şu ifadeler yer aldı, “Bu Tebliğ ile Çevre Mühendisliği uzmanlık alanını değersizleştiren bir süreç başlatılmıştır. Böylece, 2009 yılından beri mücadele ettiğimiz; “Çevre Görevlisi” kavramına, mesleki haklarımızı ortadan kaldırmaya yönelik yeni bir halka daha eklenmiştir. Bu tebliğ Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Sorumlusu tanımını getirmektedir. Çevre Mühendislerinin AAT Sorumlusu olarak tanımlanması doğru değerlendirilmekle birlikte; sadece iki haftalık çevrimiçi atıksu arıtma tesisi 'yeterlilik eğitimi' sonunda yapılacak bir 'sınavda başarılı olanlara' Bakanlıkça ‘tesis sorumlusu’ belgesi verilmesi dayatması kabul edilemez. Bu uygulamanın ücret karşılığı yapılması, üstelik diğer ilgili ilgisiz disiplinlere de sektörde Çevre Mühendisleri ile aynı koşullarda kapı açılması akıl dışıdır”.

TEBLİĞİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

Tebliğin Çevre Mühendislerinin 4 yıllık lisans eğitimi sonunda aldıkları diplomayı yok saydığı öne sürülen açıklama şöyle devam etti, “Çevre Mühendisliği diploması, atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi için bir yeterlik ve yetkinlik belgesidir. Yaşanan sorunlara mesleki hakların korunmasını gözeten bir çözüm getirmek yerine, mesleki çerçeveyi belirsizleştiren ve sorunun bütünsel değerlendirmesinden uzak bir yaklaşımla, eğitim ve sertifikalandırmayı öngören bir tebliğ oluşturulmuştur. Odamızın Tebliğ ile ilgili hukuki, mesleki ve idari mücadelesi devam etmektedir. Tebliğin bazı maddeleri ile Tebliğe bağlı eğitim ve sınav süreçlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 6. Dairesi nezdinde 2020/10985 Esas numarası ile dava açılmıştır”. Kaynak: ÇMO: 2 haftalık atıksu tesisi eğitimiyle uzman yetişmez

Bağlantılar: 
https://www.enerjigunlugu.net/cmo-2-haftalik-atiksu-tesisi-egitimiyle-uzman-yetismez-41488h.htm
 

Okunma Sayısı: 99
Fotoğraf Galerisi