TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
KAMUDAKİ ÇEVRE MÜHENDİSİ İSTİHDAMI KONUSU MECLİS GÜNDEMİNDE!

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali ŞEKER ile görüşme gerçekleştirilmiş, merkezi atama ve kamudaki istihdam meselesinin meclis gündemine taşınması adına ortak soru önergesi hazırlanmıştır.

Istanbul Şube 23.10.2020 (Son Güncelleme: 23.10.2020 14:51:16)

 

KAMUDAKİ ÇEVRE MÜHENDİSİ İSTİHDAMI KONUSU MECLİS GÜNDEMİNDE!

Değerli Üyemiz;

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak; 21.10.2020 tarihinde kamudaki çevre mühendisi istihdamına ilişkin yayınladığımız "Yineliyoruz: Kamuya Çevre Mühendisi Lazım!" başlıklı basın metninin ardından CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali ŞEKER ile görüşme gerçekleştirilmiş, merkezi atama ve kamudaki istihdam meselesinin meclis gündemine taşınması adına ortak bir soru önergesi hazırlanmıştır. Hazırlanan soru önergesi Dr. Ali ŞEKER tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM `un yanıtlaması için TBMM Başkanlığı`na iletilmiştir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi,  kamuda çevre mühendisi istihdamı ve KPSS ile alım yapılan merkezi atamalarda kadro sayısı arttırılması için çalışmalarına devam edecektir.

#KamuyaÇevreMühendisiLazım

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI`NA ,

            Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim.21.10.2020

                                                                                                           Dr. Ali ŞEKER

                                                                                                  CHP İstanbul Milletvekili

 

KPSS puanıyla yapılan merkezi atamalarda çevre mühendisine açılan kadro sayısının azlığı çevreyi ve insan yaşamını doğrudan ilgilendiren kamusal hizmetlerin gerçekleştirilmesi hususunda, çevre mühendislerinin süreçlere ne denli az dâhil edildiğini göstermektedir. 2017 yılında 21,  2018 yılında 7,  2019 yılında 17,  2020 yılında 13 çevre mühendisi için KPSS puanı ile atanmak üzere merkezi atama yoluyla kadro açılmıştır. Bu kadroların büyük çoğunluğu ise isminde çevre olan ve tüm kirlilik kaynaklarını denetlemekle ve kontrol almakla yükümlü Çevre Şehircilik Bakanlığı dışındadır. Üstelik Çevre Ajansı, Sıfır Atık uygulamaları, iklim krizi ile mücadele çalışmaları gibi çevre mühendisliği alanını doğrudan ilgilendiren süreçler hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çalışma hedefleri konulurken neden bu kadar az çevre mühendisi alımı gerçekleştirildiği kafalarda soru işaretleri yaratmaktadır.

Türkiye`deki üretim ve sanayi tesisleri sayısı dikkate alındığında denetim yapılacak işletme sayısı ile kamuda istihdam edilen çevre mühendisi sayısı arasında ciddi bir fark olduğu görünmektedir. Bu oranın; Türkiye`de faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan veya olabilecek tesislerin denetimlerinde problemlere yol açtığı aşikârdır. Her yıl binlerce mezun veren ve multidisipliner bir mühendislik dalı olan çevre mühendisliğinin kamuda istihdamının bu denli az olması çevre kirliliği kaynaklarının denetlenmesi ve kontrol altına alınması hususunda sorunun büyüklüğüne işaret etmektedir. Bu çerçevede;

  1. Türkiye`de, 2915 sayılı Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği kapsamında, faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesis sayısı kaçtır?
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kaç adet Çevre Mühendisi istihdam edilmektedir?
  3. 2015-2020 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na merkezi atama yoluyla kaç Çevre Mühendisi alımı yapılmıştır?
  4. 2021-2022 yıllarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde merkezi atama yoluyla açılması planlanan Çevre Mühendisi kadro sayısı kaçtır? Bu yıllarda merkezi atama yoluyla açılacak kadro sayısının belirlenmesinde mezun Çevre Mühendisi sayısı göz önünde bulundurulmakta mıdır?

 

Okunma Sayısı: 900
Fotoğraf Galerisi