TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
YİNELİYORUZ: KAMUYA ÇEVRE MÜHENDİSİ LAZIM!

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak kamudaki çevre mühendisi istihdamının azlığına ilişkin bir bildiri yayınladık.

Istanbul Şube 20.10.2020 (Son Güncelleme: 20.10.2020 10:22:36)

YİNELİYORUZ: KAMUYA ÇEVRE MÜHENDİSİ LAZIM!

Çevre mühendisliği mesleği; çevrenin ve doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi, kirlilik kaynaklarının denetlenmesi ve kontrol altına alınması için çalışmalar yapan bir mühendislik dalıdır.

Yerleşim merkezlerinde kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu şebekeleri gibi sistemlerin insan sağlığına en uygun biçimde tasarlanması, inşası ve işletilmesi için gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması, atık suların arıtılması ve içme suyu temini, gürültü kaynaklarının kontrol altına alınması, toprak kirliliğinin önlenmesi, hava kalitesinin arttırılması özellikle iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının azaltımı, evsel ve endüstriyel kaynaklı atıkların toplanması, bertarafı ve tüm kirlilik kaynaklarının denetlenmesi gibi insan ve canlı hayatıyla birlikte ekolojik dengeyi doğrudan etkileyen pek çok konu çevre mühendislerinin çalışma alanına girmektedir.

Çevre mühendisleri bu faaliyetlerin tamamını kamu adına kamu hizmeti olarak yapmaktadır. Çevre koruma ve denetim süreçlerinin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi için bu alanlarda çevre mühendisliği istihdamı bir tercih değil zorunluluktur.

Her yıl binlerce mezun veren ve multidisipliner bir mühendislik dalı olan çevre mühendisliğinin kamuda istihdamının bu denli az olması çevre kirliliği kaynaklarının denetlenmesi ve kontrol altına alınması hususunda sorunun büyüklüğüne işaret etmektedir. Başta büyükşehirler olmak üzere sanayi ve üretim yoğunluğu hava-toprak-su-gürültü gibi pek çok kirliliği de beraberinde getirmektedir. Özellikle kirlilik kaynaklarını denetlemekle ve kontrol altına almakla yükümlü olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın Sıfır Atık Projesi gibi atık yönetimini ilgilendiren projelerde dahi çevre mühendisi istihdamının arttırmaması çevre politikalarının bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmesinin önüne geçmektedir.

KPSS puanıyla yapılan merkezi atamalarda çevre mühendisine açılan kadro sayısının azlığı çevreyi ve insan yaşamını doğrudan ilgilendiren kamusal hizmetlerin gerçekleştirilmesi hususunda çevre mühendislerinin süreçlere ne denli az dâhil edildiğini göstermektedir. 2017 yılında 21,  2018 yılında 7,  2019 yılında 17,  2020 yılında 13 çevre mühendisi için KPSS puanı ile atanmak üzere merkezi atama yoluyla kadro açılmıştır. Bu kadroların büyük çoğunluğu ise isminde çevre olan ve tüm kirlilik kaynaklarını denetlemekle ve kontrol almakla yükümlü Çevre Şehircilik Bakanlığı dışındadır.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası kurulduğu günden bugüne meslektaşlarının hem istihdamının arttırılması hem de çalışma yaşamında hak kaybına uğramaması için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bunun yanında çevreye olan sorumluluğunu meslektaşlarına duyduğu sorumluluktan ayırmamış, yurttaşların sağlıklı bir çevrede yaşaması ve tüm canlıların yaşam alanlarının korunması için mücadele etmiş ve etmeye devam etmektedir. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 2014 yılından bu yana dönemin milletvekilleri aracılığıyla soru önergesi verilmesi dâhil kamuda çevre mühendisi istihdamının arttırılmasının önemine dikkat çeken çalışmalar yapmıştır. Buna karşın KPSS puanı ile yapılan merkezi atamalarda çevre mühendisliği için açıklanan sayılar hala olması gerekenin oldukça altındadır. Bu nedenle bugün bu çağrıyı yeniden yapmak bir zorunluluk haline gelmiştir.

Ekolojik dengenin korunması ve tüm yurttaşların sağlıklı bir çevrede yaşaması için bütüncül bir anlayışla çevre politikaları oluşturulmalı, çevre denetim süreçleri etkin olarak işletilmelidir. Bu süreçlerin bütünlüklü ve etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için kamuda çevre mühendisi istihdamı ivedilikle arttırılmalı, çevre süreçleri bizzat bu işin eğitimini alan meslek grubu olarak çevre mühendisleri tarafından sürdürülmelidir.

Çevre Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere; kamuda kirlilik kaynaklarının denetiminin ve kontrol altına alınması, atık yönetimi, iklim değişikliği, içme suyu ve atık suların arıtılması, altyapı projeleri gibi konularında araştırma, geliştirme ve planlama çalışmalarla ilgili tüm birimlerde çevre mühendisi çalıştırmalıdır. Kamuda çevre mühendisi istihdamı ve KPSS ile alım yapılan merkezi atamalarda kadro sayısı arttırılmalıdır.

Doğanın korunması ve tüm canlıların sağlıklı bir çevrede yaşaması, doğal kaynakların gelecek nesillere ulaşabilmesi için KAMUYA ÇEVRE MÜHENDİSİ LAZIM!

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

 

 

Okunma Sayısı: 309
Fotoğraf Galerisi