TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
ASBEST SÖKÜM ÇALIŞANI EĞİTİMİ

28 Ocak 2021 Perşembe 10.00 – 17.00

Istanbul Şube 14.01.2021 (Son Güncelleme: 14.01.2021 12:29:25)

 

Eğitimin Adı

Asbest Söküm Çalışanı Eğitimi

Eğitimin Verileceği Tarih

28 Ocak 2021   Perşembe

10.00 - 17.00

Eğitimin Verileceği Yer

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Eğitim Salonu

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Büyük Parmakkapı Sokak No:14 Kat:3 Beyoğlu /İstanbul

Katılımcı Sayısı

15  Kişi

Eğitmen Bilgileri

Çev. Müh.   Sercan Uçak

Asbest Söküm Uzmanı

Eğitim Programı

25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre;

 

Asbest söküm çalışanı: Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını tamamlamış ve kurs bitirme belgesi almış çalışanı,

Asbest söküm uzmanı: Yönetmelik kapsamında belirtilen işlemlerin uygulanması aşamasında işveren tarafından sorumluluk verilen, Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programını bitirip, sınavda başarılı olarak kurs bitirme belgesi alan kişiyi,

 

Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri

MADDE 7 - (1) İşveren, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine başlamadan önce, asbest içerebilecek malzeme ve yerlerini belirlemek için tesis, bina, gemi ve benzeri yapı ve sistemlerde inceleme yaparak gereken tedbirleri alır. Yıkım izni için 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. İşverenin çalışma yaptığı herhangi bir yapı veya ortamda asbest veya asbestli malzeme bulunduğu şüphesi varsa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) İşveren; asbest içerebilecek malzemelerin, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerini 8 inci maddede belirtilen uzman nezaretinde ve yine aynı maddede belirtilen çalışanlarca yapılmasını sağlar.

Bu kapsamda "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları" ndan olan odamız tarafından, eğitim vermede yetkili olan asbest söküm uzmanı ile birlikte aşağıda verilen eğitim konu başlıklarında eğitim düzenleyecektir.

 

Sıra No

Eğitim Konu Başlıkları

Eğitim  Süresi

1

Asbestin Tanımı, Türleri, Karşılaşılan Malzeme ve İşler

1 Saat

2

Asbest ve İnsan Sağlığı

1 Saat

3

Asbest Sökümünde Çalışanların Hazırlanması

1 Saat

4

Asbest Maruziyetinden Korunma

1 Saat

5

Asbest Sökümünde Çalışma Platformları

1 Saat

6

Asbest Atıklarınının Bertarafı

1 Saat

 

 

Eğitim Ücreti

200 TL

Eğitim ödemesini eğitim günü makbuz karşılığı elden ödeyebilirsiniz veya Türkiye İş Bankası - Beşiktaş Şubesi 1008       2622162             TR120006400000110082622162 hesaba yatırabilirsiniz

 

KATILIMDA ARANACAK ŞARTLAR

Bir Ön Şart Aranmamaktadır.

Eğitim Ücretine Dâhil olanlar:

Başarı Belgesi

Eğitim Notları

 

Ön Kayıt Bilgileri

14-27 Ocak 2021

Ön kayıtlarınızı egitimist@cmo.org.tr  adresine ad, soyadı, iletişim bilgilerinizi, eğitimin adını belirterek yapabilirsiniz. (başvuru e-postalarına onaylama mesajları gönderilecektir.)

 

Eğitim ile ilgili sorularınız için iletişim bilgileri

Ad Soyadı: Tarkan KILIC

Tel: 0212 245 89 15 / 16 0530 641 68 73

E-posta: egitimist@cmo.org.tr

 

 

Okunma Sayısı: 221
Fotoğraf Galerisi