TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
DÜNYA SU GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
Mersin Şube 21.03.2020 (Son Güncelleme: 17.07.2020 15:00:40)

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SU KAYNAKLARI ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTTIRIYOR

Dünya Su Günü, her yıl 22 Mart tarihinde tatlısu kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlısu kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kutlanmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından; ilk kez 1992 yılında Rio Konferansında kararlaştırılan Dünya  Su Günü Teması 2020 yılında " Su ve İklim Değişikliği " olarak belirlenmiştir.

Ülkemizde su tüketiminin %70`i tarımsal, %20`si kentsel ve %10`u ise endüstriyel alanda gerçekleşmektedir. Dünyada ve ülkemizde giderek daha kıt bir kaynak olan suyun etkin ve adil bir kullanımı olduğunu söylemek ise mümkün değildir.

Su Üzerinde Baskı Giderek Arttırmaktadır

Tatlı Su Kaynaklarımız;

• Plansız su kullanımı, çarpık kentleşme, kötü sanayileşme ve yanlış tarımsal faaliyetler sonucu aşırı miktarda kirlenmekte ve yok olmaktadır.

• İçme suyu kaynaklarının korunmasına yönelik yürürlükteki Kanun ve Yönetmelikler ilgili koruma tedbirleri Kamu idarelerince yeterince uygulanmamaktadır.

• Su kaynaklarının mutlak koruma alanlarında, basit su yapıları dışında yapılanmaya izin verilmemesi gerekirken, bu alanlarda yapılaşmaya, tarımsal faaliyetlere izin verilmektedir.

• Su kaynakları üzerinde ve çevresinde gerçekleştirilmek istenilen maden işletme projeleri su havzalarımızdaki baskıyı arttırmak kaynakların tükenmesini sağlamaktadır.

• İklim değişikliği, tatlı su kaynakları üzerindeki baskıyı arttırmakta kararsız hava olayları ile kentsel ısı ada etkisi ile gelecekte daha fazla sel ve ciddi kuraklık yaşanmasına sebep olacaktır.

Temiz Su, Temiz Gelecek Demektir

Bu süreçte Ülkemizde yürütülen politika ve yasal mevzuat değişiklikleri ile; doğal varlıklarımızın, tarım alanları, orman alanları, meralar, sulak alanlar, su havzaları ve diğer korunması gereken alanlarda yapılaşma ve rant baskısı neden ile koruma amaçlı yürütüldüğü ifade edilen düzenlemelerin tam tersi sonuçlar yarattığına tanık oluyoruz.

Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi olarak, suyun, canlı tüm yaşam için vazgeçilmez doğal bir hak olduğu unutulmadan, suyun kullanımı ve korunması ile ilgili kararlarda yöre, bölge, ülke insanının yok sayılmadan ivedilikle toplumsal projeler oluşturulması gerektiğinin önemi bilinerek ve hiç akıldan çıkarılmadan; ayrıca suyu "doğal hak" olmaktan çıkarıp, "ticari bir mal" haline getirerek sermayeye, küresel piyasaya açan politikalardan vazgeçilmesini, doğal kaynaklarımızı, halkımızın çıkarlarını ve geleceğini korumak için; kamu mülkiyeti temelinde örgütlenmiş, ulusal planlama çerçevesinde yerel kalkınmayı hedefleyen, her bireyin suya erişimine olanak sağlayan, eşitsizlikleri de ortadan kaldırarak, doğayla barışık yatırımı önemseyen ulusal su politikalarının bir an önce hayata geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha vurguluyor, yurttaşlarımızın esenliğini ve doğal varlıkların korunmasını esas alan yönetim ve çevre politikalarının hayata geçirilmesi konusundaki kararlığımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Sinan CAN

Çevre Mühendisleri Odası

Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı

 

Okunma Sayısı: 26