TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
COVİD-19 SALGINI VE ATIKSU YÖNETİMİNE İLİŞKİN ÖNERİLER
Bursa Şube 10.04.2020 (Son Güncelleme: 10.04.2020 21:27:43)

COVİD-19 SALGINI VE ATIKSU YÖNETİMİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER

DSÖ tarafından Covid-19 virüsünün Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT)‘nden veya atıksudan bulaştığına ilişkin herhangi bir delil bulunmadığı belirtilmektedir. Ancak konu ile çeşitli bilimsel çalışmalar yürütülmeye devam etmektedir. 

AAT‘nde virüs ve patojen giderimin sağlanabildiği, Covid-19 virüsünün özellikle dezenfeksiyona karşı hassas olduğu bilinmektedir.

Covid-19 virüsünün yayılımı önlemek amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

Bitki ve yeşil alan sulamasında kullanılan arıtılmış atıksulara dezenfeksiyon yapılmalıdır.

Arıtılmış atıksu deşarj edilen akarsularda, deşarj noktası mansabında rafting, yüzme, tahıl yıkama vb. faaliyetlere izin verilmemelidir, verilmesi durumunda tesis çıkışında dezenfeksiyon uygulanmalıdır.

AAT‘lerinde çalışan personelin sağlığının korunması için İSG dökümanlarında belirtilen ve patojenlere karşı da koruma sağlayan standart önlemlerin uygulanması, KKD kullanımı ve kullanılmış malzemelerin hijyenizasyonu ve bertarafı konularına hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.


Okunma Sayısı: 75
Fotoğraf Galerisi