TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
`SALGINLA MÜCADELE EDERKEN ÇEVRESEL TEDBİRLER ELDEN BIRAKILMAMALI` KONULU BASIN AÇIKLAMAMIZ
Bursa Şube 05.04.2020 (Son Güncelleme: 09.04.2020 21:55:59)

 

BASIN AÇIKLAMASI

SALGINLA MÜCADELE EDERKEN ÇEVRESEL TEDBİRLER ELDEN BIRAKILMAMALI

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "PANDEMİ" olarak ilan edilen COVID-19 virüsünün neden olduğu salgın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlığımızı tehdit etmektedir.

Atık Yönetimi her koşulda ve her zaman önemlidir, kaldı ki bu salgın sürecinde virüsün yayılma ihtimalinden dolayı atık yönetimine ilişkin ciddi tedbirlerin alınması ve bu sürecin takip edilmesi daha büyük önem taşımaktadır.

Hastanelerimiz ve sağlık kuruluşlarımız bir taraftan salgınla mücadele ederken, diğer taraftan doğru atık yönetimini sağlamakla da sorumludurlar.

Sağlık çalışanları kadar atık yönetiminde hizmet veren tüm çalışanlar da COVID-19 sebebiyle risk altındadır. Atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı sürecinde çalışan tüm personelin kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanmaları önem arz etmektedir.

Belediyeler, fabrikalar, hastaneler, organize sanayi bölgeleri gibi bünyesinde temizlik, atık yönetimi, atıksu arıtma tesisleri işletilmesi hizmetlerini yürüten alanlarda çalışanların sağlıklarının korunması için kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanmaları sağlanmalıdır.

Bu süreçte kullanılan ve virüs taşıma riski olan maske ve eldivenlerimizin güvenli toplanması ve bertarafı konusunda hassasiyet göstermemiz önemlidir. Özellikle bu dönemde çöp konteynerlerinin düzenli olarak dezenfekte edilmesi önem arz etmektedir.

Kullanılıp atılan maske, eldiven ve mendillerin tıbbi atık sınıfında olduğu bilinerek, kullanımı sona erdikten sonra tıbbi atık olarak değerlendirilmelidir. Salgının daha fazla yayılmaması için maske ve eldivenler sokaklara, rastgele çöplere atılmamalıdır.

Bu atıkların, evsel atıklar ile doğrudan karışmaması salgın riskinin artmaması için önemlidir. Normal zamanda oluşan tıbbi atıkların bertarafı için olması gereken kişilerin evlerine en yakın sağlık tesisindeki tıbbı atık alanına teslim etmesidir. Ancak salgın döneminde bu da ayrı bir risk teşkil edebileceğinden kısa sürede alınabilecek tedbir olarak en azından poşetlenmiş ve ağzı bağlanmış halde çöplere atılmalıdır.

Maske ve eldiven kullanımının mecburi olduğu market, eczane gibi yerlerin çıkışlarında, otobüs durağı, metro istasyonu gibi toplu ulaşım alanlarında atık konteynırları konulmalıdır.

Salgın sürecinde yaşadıklarımız bize şunu tekrar hatırlatmıştır; evlerde oluşan atıklar da ayrı toplanmalı geri kazanılabilir nitelikte olan atıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Lisanslı olan ve Belediyeler tarafından yetkilendirilmiş firmalar tarafından, organik nitelikte olanlar ise Belediyeler tarafından toplanmalıdır. Yine evlerde oluşabilecek tehlikeli atık ve tıbbi atıklar da yerel yönetimlerin atık yönetimi planlarına dahil edilmelidir.

Sokak toplayıcıları tarafından sağlıksız koşullarda yapılan çöp konteynerlerinden geri kazanılabilir atıkların toplanmasına yerel yönetimler acil çözüm getirmelidir.

Belediyelerin mevcut atık yönetim planlarında, salgın süreçleri için de ilave düzenleme ve tedbirler yer almalıdır.

Salgın süreçlerinde yürütülen kriz yönetimi çalışmalarında atık yönetimi süreci de önemli olduğundan Çevre Mühendisleri de kriz yönetimi çalışmalarına dahil olmalıdır.

Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak; insan ve çevre sağlığını korumak adına hizmet veren meslektaşlarımızı takdirle takip ediyor ve salgınla mücadele eden tüm çalışma ekiplerine teşekkür ediyoruz.

Bu salgın sürecinde Çevre Mühendisleri olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye ve destek sunmaya hazırız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 


Okunma Sayısı: 66