TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA, İŞYERLERİNE ÇAĞRIMIZDIR!
Genel Merkez 24.03.2020 (Son Güncelleme: 24.03.2020 13:56:04)

 

TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA, İŞYERLERİNE ÇAĞRIMIZDIR!

Dünya Sağlık Örgütü 12 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklama ile 11 Mart itibarıyla COVUD-19 virüsünün neden olduğu salgını "Pandemi" olarak ilan etti.

 "COVID-19 Salgını" tüm Dünyayı etkisi altına alması ve ülkemizde de vakaların tespit edilmesiyle birlikte ülke çapında okulların tatil edilmesi, toplu faaliyetlerin kısıtlanması, sosyal mesafe alanının artırılması gibi bir çok önlem alındı ve alınmaya devam ediyor.

Bu önlemler, toplu iş yerlerinde yürütülen iş ve işlemleri de içine almakla birlikte uzaktan çalışma olanağı olmadan yürütülmesi gereken işlerde çalışan personel risk altındadır. İlgili bakanlıklar ve bireysel inisiyatiflerle alınan önlemler kadar genel durumun dışında kalabilecek koşullar için çalışanlar ve meslektaşlarımızın önlem alınması zorunlu durumlar karşısında oluşabilecek sorunlara karşı hukuksal hakları vardır.

İşle ilgili sağlık ve güvenliğin sağlanması işverenin yükümlülüğündedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nun 4. maddesi uyarınca iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak ve mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması işveren yükümlüğüdür.

Çalışan gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nun 13`üncü maddesi ile iş ortamında ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanın gerekli tedbirlerin alınmasını talep etmesi, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabileceği, çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ve diğer hakları saklı olduğu hüküm altına alınmıştır.  Bu kapsamda, çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

Özel sektörde çalışan tüm çalışanlar için de Kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi koruyucu önlemler alınmalı, ebeveynlere, engellilere, kronik hastalığı bulunanlara ve 60 yaş üzeri  çalışanlar başta olmak üzere tüm çalışanların uzaktan çalışmalarını veya izinli sayılmalarını sağlayıcı kararlar acilen alınmalıdır.

Çevre sektöründe çalışan meslektaşlarımızın ve tesislerin çalışma alanlarındaki çevresel analiz ve ölçümler, analizler için numune alımı, laboratuvarlardaki ekipler, tesislerin periyodik denetimleri, süreli olarak yapılması gereken beyanlar (ambalaj, atık beyanı GEKAP vb.)  ve halkın katılımı toplantıları vb. bir çok iş ve işlem süreli işler olup salgın yayılımını artırabilecek potansiyel çalışma alanlardır.

Mevzuatlarda yer alan zorunluluklardan dolayı yükümlü olunan süreli  iş ve işlemlere yönelik olarak düzenlemelerin acilen yapılması, birey sağlığı ve toplum sağlığında önleyici yaklaşımın esas alınarak süreli olan zorunlulukların  ertelenme  ve askıya alınması önem taşımaktadır.

Çevre Mühendisleri Odası olarak, toplum olarak hepimizin salgına karşı mücadelede üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine olan inancımızla

·         salgının yıkıcı etkisi ile karşı karşıya kalmadan  işyerlerini mümkün olan her durumda uzaktan çalışma uygulamasına geçmeye,

·         bu uygulamanın işin doğası gereği mümkün olmadığı durumlarda personelin ulaşımı ve işyeri sağlığı için gereken tüm önlemleri almaya

·         süreli işlerde sürelerin salgın tehlikesi geçene kadar askıya alınmasına davet ediyoruz.

Tüm halkımıza ve meslektaşlarımıza kolaylıklar ve sağlıklı günler diliyoruz.

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu


 

Okunma Sayısı: 75